Commissie Onderwijs 14-03-2019 – Correcte verloning bij korte, deeltijdse vervangingen

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer. Het probleem van de verloning bij korte, deeltijdse vervangingen was al eerder aan bod gekomen: in de commissievergadering van 13 maart 2014 en in een schriftelijke vraag die Jos De Meyer gesteld had op 21 augustus 2014. De specifieke aard van de huidige prestatieregeling en de opdracht in het onderwijs die op weekbasis vastgelegd zijn, spoort niet met de werkelijke prestaties die geleverd worden bij een korte, deeltijdse vervanging.

“Commissie Onderwijs 14-03-2019 – Correcte verloning bij korte, deeltijdse vervangingen” verder lezen

Brede weersverzekering eindelijk goedgekeurd

Beeld: Vilt –  Vereinigte Hagel

Na een hobbelig parcours is de brede weersverzekering woensdag eindelijk goedgekeurd in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartij Groen heeft zich bij de stemming onthouden. De tekst gaat nu naar de plenaire vergadering. Deze brede weersverzekering moet landbouwers vanaf 2020 verzekeren tegen teeltschade nu zij niet langer een beroep kunnen doen op het Landbouwrampenfonds. In de eerste jaren krijgen landbouwers tot 65 procent tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de polis.

“Brede weersverzekering eindelijk goedgekeurd” verder lezen

Vlaams minister Ben Weyts legt bezwaren naast zich neer – Renovatie van Potpolder IV gaat wel degelijk door

De renovatie van Potpolder IV (Hof ten Rijen) is een van de zeven Sigmaprojecten in de Durmevallei
(Foto: repro jvdv)

Bezwaren

WAASMUNSTER – In de streek van Hof ten Rijen heerst beroering over de plannen om Potpolder IV te renoveren, lees: uit te breiden. Volgens Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) moet het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV grondig gerenoveerd worden om de omgeving van Hof ten Rijen te beschermen tegen overstromingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) uit Sint-Niklaas oppert echter dat deze potpolder in Waasmunster nabij de grens met Lokeren een landschappelijk waardevol valleigebied is. De Meyer legde de problematiek voor aan de minister. “De renovatie van dit overstromingsgebied behoort tot de zeven Sigma-ingrepen in de Durmevallei, noodzakelijk om de waterveiligheid te garanderen”, houdt minister Weyts voet bij stuk.

“Vlaams minister Ben Weyts legt bezwaren naast zich neer – Renovatie van Potpolder IV gaat wel degelijk door” verder lezen

Veel lof voor Het Wase Neerhof

Foto: Sylvain Luyckx

Koninklijke Maatschappij Het Wase Neerhof is in het stadhuis van Sint-Niklaas officieel ontvangen. Dat gebeurde naar aanleiding van de prachtige prestaties die op het Europees kampioenschap in Denemarken werden geleverd. De liefhebbers van neerhofdieren werden er met veel lof overladen. (Het Nieuwsblad, sls)

Vlaanderen trekt geld uit voor fietspaden Damstraat in Nevele

Vlaanderen investeert zowel in 2019, 2020 als 2021 200.000 euro in het fietspadenproject in de Damstraat. Het geld wordt gebruikt om de onteigeningsvergoedingen te betalen voor grondinnemingen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uit Belsele stelde aan Vlaams minister voor Openbare werken en Mobiliteit, Ben Weyts de vraag welke investeringen gepland zijn aan de N437 of Damstraat in Nevele. “Belangrijke investeringen die zowel de fietsveiligheid als het treinverkeer ten goede moeten komen”, zegt Jos De Meyer.

“Vlaanderen trekt geld uit voor fietspaden Damstraat in Nevele” verder lezen

Vlaanderen investeert 6.075.000 euro in wegen : Ook Brusselsesteenweg Melle wordt aangepakt

 © Foto Didier Verbaere – Minister Ben Weyts wil een studie voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer op de Brusselsesteenweg in Melle.

Minister Ben Weyts wil een studie voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer op de Brusselsesteenweg in Melle.

Melle De Vlaamse Overheid voorziet 6.075.000 euro in studies en wegenwerken in Melle en Merelbeke. Dat vernam Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) van de bevoegde minister Ben Weyts (N-VA). De komende jaren worden onder meer de R4, de Brusselsesteenweg en fietspaden aangepakt.

“Vlaanderen investeert 6.075.000 euro in wegen : Ook Brusselsesteenweg Melle wordt aangepakt” verder lezen

“Het was een voorrecht Vlaams volksvertegenwoordiger te mogen zijn…”

Vlaams parlementslid Jos De Meyer zal in mei 2019 niet meer op de lijst staan. “Gezien mijn leeftijd en de ernstige ziekte van mijn echtgenote heb ik beslist om geen kandidaat meer te zijn bij de komende parlementsverkiezingen. Het is tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Het was een voorrecht om gedurende 27,5 jaar Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator te mogen zijn,” aldus Jos De Meyer. “Ik heb steeds mijn plicht gedaan en ik zal werken tot de laatste dag van mijn mandaat.”

““Het was een voorrecht Vlaams volksvertegenwoordiger te mogen zijn…”” verder lezen

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts: “Nog dit jaar studieopdracht voor capaciteitsuitbreiding E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke”

De E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke

JVS De E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigt aan dat er nog dit jaar een studieopdracht wordt uitgeschreven met het oog op een capaciteitsuitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Dat moet gebeuren door een doortrekking van de parallelwegen en/of het aanleggen van een vierde rijstrook.

“Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts: “Nog dit jaar studieopdracht voor capaciteitsuitbreiding E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke”” verder lezen

Asfalt E17 in Lokeren krijgt in 2020 herstelbeurt

© Yannick De Spiegeleir – Het asfalt van de E17 krijgt tussen Waasmunster en Destelbergen volgend jaar een herstelbeurt.

Het asfalt van de E17 krijgt tussen Waasmunster en Destelbergen volgend jaar een herstelbeurt. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) vernomen dat het asfalt op de E17 in Lokeren tussen Destelbergen en Waasmunster zal hersteld worden.

“Asfalt E17 in Lokeren krijgt in 2020 herstelbeurt” verder lezen

Herstelling voor E17-brug in Klapstraat in Nazareth

 © Anthony Statius – De brug over de E17 in de Klapstraat in Nazareth.

De brug over de E17 in de Klapstraat (N437) in Nazareth wordt in de loop van 2020 gesaneerd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een stand van zaken gevraagd over de geplande herstelling van de brug over de E17 in de Klapstraat in Nazareth.

“Herstelling voor E17-brug in Klapstraat in Nazareth” verder lezen

Homans mag wagenpark verder versneld vergroenen

DIGITAL CAMERA

Als de cijfers bevestigd worden, was het wagenpark van de Vlaamse overheid in 2017 groener dan het gemiddelde in ons land, in tegenstelling tot vorige jaren. Dat concludeerde Vlaams parlementslid Jos De Meyer bij het vergelijken van het recentste rapport van de VUB en de website Ecoscore met de cijfers die hij kreeg van minister Homans van Binnenlands bestuur. Tegenover 58,73 in 2016 maakt de gemiddelde ecoscore van de voertuigen van de Vlaamse overheid een sprong van 3,64 punten naar 62,37 in 2017. Dat is opmerkelijk, want de gestage vergroening van dat wagenpark gebeurde vroeger met bescheiden cijfers na de komma. In 2016 was de gemiddelde ecoscore van het wagenpark in ons land 59,3, tegenover 58,73 voor de overheid. Nu is het algemeen gemiddelde verbeterd naar 60,4, en dat van de wagens van de overheid naar 62,37, als de cijfers van de minister bevestigd worden. Het gaat immers om voorlopige cijfers, en bovendien worden lichte vrachtwagens of bestelwagens niet meegenomen in de berekening, omdat daar volgens de minister geen ecoscore aan wordt toegekend (Via de officiële website Ecoscore is het voor de gewone burger echter geen probleem om die op te zoeken).

“Homans mag wagenpark verder versneld vergroenen” verder lezen

Durmeoever in Lokeren krijgt tweesporenbetonpad

Als alles goed gaat, wordt op de Durmeoever in de loop van 2020 een tweesporenbetonpad aangelegd. Daardoor kan fietsen en wandelen langs de Durme veel veiliger en comfortabeler verlopen. Dat vernam Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) van minister voor Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Momenteel wordt het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning afgewerkt en wordt het aanbestedingsdossier voorbereid. De werken omvatten de aanleg van een tweesporenbetonpad parallel met de Durme, vanaf de Veerstraat tot aan het pompgemaal De Weehage. Ter hoogte van het pompgemaal komt een fiets- en voetgangersbrugje over de uitstroomconstructie van het pompgemaal. De dijk wordt aan de waterkant hersteld met natuurvriendelijke materialen. Voor het totale project is 335.000 euro voorzien”, aldus de minister. (Het Nieuwsblad, ies)

SAMEN VOOR EEN STERK EN VEERKRACHTIG BASISONDERWIJS!

Vandaag hebben de sociale partners op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gezamenlijk hun toekomstplan voor het basisonderwijs in het Vlaams Parlement voorgesteld. Daarin tekenen zij een sterke lange termijnvisie uit en vragen zij een investeringsplan op drie sporen: de koopkracht van de basisscholen, de versterking van het lerarenteam en de ondersteuning van de schoolorganisatie. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer sprak tijdens de hoorzitting de steun uit voor deze drie sporen: “Voor CD&V is investeren in basisonderwijs de prioriteit voor de volgende bestuursperiode.”

“SAMEN VOOR EEN STERK EN VEERKRACHTIG BASISONDERWIJS!” verder lezen

Werken aan sigmaproject in Hamme duren zeker nog vijf jaar

Repro: Koen Baten – Sigmaplan Wal – Zwijn

De werken aan het Sigmaproject in Hamme zullen zeker nog vijf jaar duren. Dat blijkt uit een antwoord dat minister Ben Weyts gegeven heeft op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer over de duur van de werken (CD&V). De werken zijn van start gegaan in 2013, en verloopt sindsdien in verschillende fases.

“Werken aan sigmaproject in Hamme duren zeker nog vijf jaar” verder lezen

Nieuwe stap naar invoer brede weersverzekering gezet

foto: Vilt

Zowel in de commissie Landbouw als in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement wordt volgende week een voorstel van decreet over de brede weersverzekering voor de land- en tuinbouw besproken en vermoedelijk ook goedgekeurd. Die verzekering moet ervoor zorgen dat de landbouwers zich vanaf 2020 op de private verzekeringsmarkt kunnen indekken tegen schade aan gewassen als gevolg van een natuurramp. Tot nu toe konden zij zich daarvoor wenden tot het (landbouw)rampenfonds, maar dat systeem gaat nog dit najaar op de schop.

Omdat het einde van het landbouwrampenfonds grote gevolgen kan hebben voor de Vlaamse land- en tuinbouwers maakten de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering werk van een volwaardig en werkend alternatief. “Dat moet er nu komen onder de vorm van een brede weersverzekering”, vertelt voorzitter van de Landbouwcommissie Jos De Meyer (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet. Volgens N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch wordt er gekeken naar het systeem van de hagelschade. “Die schade is op dit moment het enige risico waarvoor op de Belgische markt een verzekeringsdekking wordt aangeboden”, stelt hij.

“Nieuwe stap naar invoer brede weersverzekering gezet” verder lezen