Peeters zal bij EU-Commissie varkenscrisis aankaarten

Naar aanleiding van de Europese reflectiedag over de varkenssector vroegen Vlaams volksvertegenwoordigers van CD&V Jos De Meyer en Jan Verfaillie minister-president Kris Peeters naar de ondersteuningsmogelijkheden die op deze dag ter sprake kwamen. Peeters antwoordde dat op Europees niveau voorlopig geen maatregelen worden genomen, maar dat Vlaanderen wel al besliste een aantal crisisinstrumenten in te zetten.

De situatie is niet eenvoudig, aldus de minister-president, want de economische rendabiliteit van de varkenssector in België is al sinds 2007 problematisch. In de periode 2007-2008 waren er lage marktprijzen en zeer hoge voederkosten met als gevolg sterk gedaalde winstmarges. In 2009 zijn de voederkosten wel terug gedaald, maar nooit meer tot het niveau van voor de prijsstijging in 2007. Vanaf half 2010 is er terug een forse stijging aan de gang. Zo zijn de voederprijzen in België sinds mei van dit jaar al met een kwart gestegen.

Van de OESO-voorspellingen op de reflectiedag onthoudt Peeters dat er mogelijkheden zijn om op een aantal uitdagingen een gepast antwoord te bieden. Zo zal de beschikbaarheid van voeder geproduceerd uit granen dalen, maar zijn er mogelijkheden om de voederproductie te doen stijgen door gebruik te maken van dierlijke eiwitten en bijproducten van distillatieprocessen. “Nog belangrijker is dat de OESO een heropleving van de varkensprijzen verwacht halfweg 2011”, zegt Peeters.

Om de eerstkomende periode van slechte prijzen te overbruggen, worden de Vlaamse herstelmaatregelen inzake overbruggingskredieten in 2011 voortgezet voor varkenshouders. Het instrument overbruggingskredieten is niet onbelangrijk voor de varkenssector, getuige daarvan het aantal dossiers, aldus Peeters. Van de 318 aanvragen voor overbruggingskredieten zijn er begin december 81 dossiers door varkensbedrijven ingediend voor een bedrag van 5,5 miljoen euro.

Daarnaast zullen alle VLIF-kapitaalpremies – die normaal in 2011 zouden worden uitbetaald aan varkenshouders – vervroegd worden uitbetaald voor eind 2010. In totaal gaat het over een bedrag van meer dan vier miljoen euro waarvan 2,7 miljoen euro reeds eind oktober de varkenshouders bereikte. Het resterende bedrag van 1,36 miljoen euro zal in de week van 20 december worden vrijgegeven.

Op Vlaams niveau engageert Peeters zich om via een aantal dialoogdagen met de varkenssector te discussiëren over maatregelen op lange termijn. Op Europees niveau uitten de lidstaten op de reflectiedag de ambitie om te komen tot een Europese High Level Group, naar analogie met de zuivelsector. De houding van de Europese Commissie noemde Peeters eerder deze week ontgoochelend. Volgens de Commissie zijn er op macro-economisch vlak weinig problemen. “Door het (lage) Europese prijsniveau voor varkensvlees is Europa concurrentieel op de wereldmarkt, wat voldoende positieve gevolgen heeft voor de export”, luidt het Commissie-standpunt.

“De Commissie gaat hiermee voorbij aan een 50 jaar oude doelstelling van het Europees landbouwbeleid: zorgen voor een leefbaar inkomen voor de varkenshouders”, stelt Peeters. “Ik blijf daarom bij de Europese Commissie aandringen om de situatie van onze varkenshouders ernstig te nemen en zal de problematiek aankaarten op de landbouwraad van volgende week”, aldus Peeters. (Vilt)

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie