Beleidsbrieven in het Vlaams Parlement

Deze en volgende weken worden de beleidsbrieven van de verschillende ministers, samen met de bijhorende begroting, besproken in de commissies van het Vlaams parlement. Ik kwam deze week tussen bij de bespreking van de beleidsbrief en de begroting landbouw.
In mijn tussenkomst wees ik op het grote belang van het VLIF (Vlaams landbouwinvesteringsfonds), het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ) en de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) en wees ik op de recente beslissingen die minister-president Peeters hierover genomen had om de slagkracht van deze belangrijke beleidsinstellingen te kunnen behouden. Ik wees er ook op dat het belangrijk is dat op sociale instellingen en maatregelen niet bespaard wordt (Boeren op een kruispunt, zorgboerderijen, bedrijfs-begeleidingsdiensten). Volgende week houd ik een tussenkomst bij de beleidsnota en begroting onderwijs.

Categorie├źnGeen categorie

Geef een reactie