“Landbouwsteun toespitsen op actieve landbouwers”

Om het groeiende probleem bij de overdracht van productiefactoren van uittredende naar actieve, jonge landbouwers aan te pakken, wil minister-president Kris Peeters bekijken hoe de steun meer toegespitst kan worden op actieve landbouwers. Ook zal de vestigingssteun voor startende landbouwers opgetrokken worden van 55.000 naar 70.000 euro. Dat antwoordde hij op een parlementaire vraag van Jos De Meyer.

Uit de studie ‘Wijkers en blijvers in de Vlaamse land- en tuinbouw’ van de Vlaamse landbouwadministratie bleek dat er nog heel wat knelpunten waren bij de overdracht van productiefactoren zoals grond of toeslagrechten tussen stoppende en actieve boeren. In dat kader vroeg CD&V-parlementslid Jos De Meyer aan minister Peeters hoe hij dit verder wil aanpakken en welke timing hij daarvoor hanteert.

“We stellen vast dat de totale oppervlakte grond, gebruikt door startende landbouwers, gradueel gedaald is over de hele bestudeerde periode in het rapport. Ook zien we dat vele gepensioneerde landbouwers vasthouden aan hun grond, zowel om emotionele als om financiële reden”, zegt Peeters. Volgens hem bestaat de uitdaging erin betere kansen te bieden voor jonge starters en oudere landbouwers in staat stellen om met een gerust hart hun actieve loopbaan af te sluiten.

Omdat jonge, startende landbouwers de toekomst vormen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector, is de minister-president ervan overtuigd dat het belangrijk is dat zij goed begeleid en ondersteund worden. “Om deze doelgroep te stimuleren hun ondernemerschap in daden om te zetten, heeft de Vlaamse regering onlangs haar principiële goedkeuring gegeven om de vestigingssteun in het kader van de VLIF-reglementering op te trekken van 55.000 naar 70.000 euro.”

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wil Peeters komen tot een hernieuwde definitie van het begrip ‘actieve landbouwer’. Ook heeft hij zijn administratie de opdracht gegeven om voorstellen te formuleren voor een preciezere aflijning van de doelgroep van de directe inkomenssteun. “Het is immers van belang dat Europese landbouwsteun daar terechtkomt waar hij het beste bijdraagt aan een competitieve en duurzame landbouw.”

Eerder deze week vond hierover een overleg plaats met de landbouworganisaties. Peeters hoopt dit najaar de resultaten van deze denkoefening over te maken aan de Europese Commissie.

Meer info op de webstek: http://www.vilt.be/Wijkers_en_blijvers_Grond_vaak_twistpunt_tussen_wijkers_en_blijvers_in_landbouw

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie