Geld voor facturen scholenbouw is op: betalingsstop tot januari

Eind september stopten plots de subsidiebetalingen voor scholenbouw. Tot januari moeten de scholen het gat zelf dichtrijden. Minister voor onderwijs Smet verdedigde zich door te stellen dat de toename aan aanvragen niet voorzienbaar was. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer weerlegt dit en stelt vast dat zelfs in het eigen jaarverslag van AGIOn de evolutie duidelijk af te lezen en te voorspellen is.

Wanneer een schoolbestuur bouwwerken wil laten uitvoeren dan kan ze bij AGIOn een aanvraag tot subsidiëring indienen. Het dossier komt dan op de wachtlijst terecht. Eens de wachttijd doorlopen (dus zo’n 9 jaar later) volgt dan de uitvoering van de werken. Op vraag van de school voert AGIOn gespreid over het jaar de nodige betalingen uit op basis van de ingediende facturen en vorderingsstaten. Tot op heden waren er steeds voldoende betalingskredieten om voor de goedgekeurde dossiers te kunnen voorzien in de uitbetaling.

De betalingsstop is een precedent zonder voorgaande.

Door het niet nakomen van het engagement tot tijdige uitbetaling van de subsidies zullen vele schoolbesturen zelf overbruggingskredieten moeten afsluiten of verwijlintresten moeten betalen. De Meyer pleitte ervoor dat de Vlaamse Overheid zijn verantwoordelijkheid zou nemen en eventuele meerkosten als gevolg daarvan op zich zou nemen.

De minister stelt dat dit niet voor elke school problematisch moet zijn en kondigde aan dat AGIOn zal samen zitten met de onderwijskoepels en de aannemers om de zaken te evalueren. Hij voorziet extra geld voor 2011 en zal de zaken opnieuw evalueren bij de begrotingscontrole van volgend jaar.

Jos De Meyer waarschuwde de minister: de 23 miljoen euro die voor 2011 extra voorzien is, zal niet voldoende zijn. Het tekort in 2010 zal immers minimaal 35 miljoen euro zijn. Eigenlijk start 2011 dus met 12 miljoen euro minder voor scholenbouw.

* * * *
De Morgen – 10 november 2010

Scholen hebben 35 miljoen schuld bij bouwsector

Dienst Infrastructuur Katholiek Onderwijs:
Er zijn al aannemers die hun geld willen. En scholen die echt in moeilijkheden komen

Brussel l Het geld voor scholenbouw in 2010 is op. Alle facturen sinds 15 september worden niet meer betaald door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. In totaal zou er 35 miljoen euro te weinig zijn. Ruim honderd scholen moeten op zoek naar overbruggingskredieten.

DOOR KIM HERBOTS
Voor dit jaar had Agion een pot van ruim 150 miljoen euro om facturen in scholenbouw te betalen. Dat geld is, voor de eerst keer in de geschiedenis van het agentschap, vroegtijdig op. “Agion werd dit jaar geconfronteerd met een onverwachte toename van ingediende vorderingsstaten, waardoor momenteel de betalingskredieten voor 2010 uitgeput zijn”, bevestigt woordvoerster Peggy De Tollenaere.

Al zijn die vorderingen nu ook weer niet zo onverwacht: de stijging heeft veel te maken met beloftes uit 2008. “In dat jaar kondigde de toenmalige minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) een inhaaloperatie aan”, legt Dirk Vanstappen van de Dienst Infrastructuur van het Katholiek Onderwijs uit. “Er mochten meer dossiers goedgekeurd worden. “Dat gebeurde, maar de begroting voor dit jaar volgde niet. “En net nu komen onder meer die facturen van de inhaaloperatie binnen”, aldus Vanstappen. “We willen geen stenen werpen en iedereen probeert het probleem op te lossen, maar een en ander is gewoonweg niet voldoende ingecalculeerd.”

Agion heeft de grens op 15 september gelegd: facturen van daarna zullen in 2010 niet meer betaald worden. Althans niet door het agentschap. “De scholen moeten ofwel rekenen op de goodwill van de aannemer”, meent Vanstappen. “Ofwel moeten ze met de bank gaan praten. Wij hebben al brieven gekregen van aannemers die laten weten dat ze hun geld willen zien. Maar scholen hebben er niet op gerekend dat ze plots honderdduizenden euro’s extra op tafel moeten leggen. Er zijn er die echt in moeilijkheden komen.” Naar schatting zou het om meer dan honderd scholen gaan die op zoek moeten naar bijkomend geld.

CD&V-parlementslid Jos De Meyer heeft onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) over de kwestie aan de tand gevoeld. Die liet weten dat de begroting volgend jaar bijna 23 miljoen euro meer voorziet. Onvoldoende, zo menen experts. “Het gat is naar schatting 35 miljoen euro”, stelt De Meyer. “Bovendien zit de begroting al jaren in een stijgende lijn: de noden worden almaar groter en bouwen wordt steeds duurder. Dat extra geld is dus sowieso nodig. Hoe zit het bovendien met de verwijlintresten die de scholen zullen moeten betalen? Zullen ze die ook mogen terugvorderen?”

Agion laat weten dat de betalingen hervat zullen worden op 3 januari.

© 2010 De Persgroep Publishing

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie