Vernieuwingen in gemeentedecreet positief

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 introduceerde een aantal nieuwigheden in het politieke bestuur van de gemeente. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van binnenlandse aangelegenheden Bourgeois om een eerste evaluatie. Globaal is de minister positief. Opvallend is de goede score voor de juridisch sluitende basis om politieke afspraken te verankeren bij het begin van de bestuursperiode. Dit wordt aanzien als een bron van stabiliteit binnen de bestuursmeerderheid en leidt tot een grotere transparantie. Ook de andere elementen van vernieuwing (voorzitterschap gemeenteraad, OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen, verhindering uitvoerende mandatarissen) zorgen voor een nieuwe dynamiek.

Enkele cijfers:
– In slechts één gemeente (Houthalen-Helchteren) behoort de voorzitter van de gemeenteraad niet tot de partijen die deel uitmaken van het college.

– In 195 gemeenten is de burgemeester of waarnemend burgemeester de
voorzitter van de gemeenteraad. In 10 gemeenten wordt de
gemeenteraad voorgezeten door een schepen.

– In één op de drie gemeenten (102) is de voorzitter een
gemeenteraadslid.

– In 5 gemeenten telt het college van burgemeester en schepenen minder leden dan het wettelijk maximum.

Antwerpen: 7 schepenen i.p.v. 10
Baarle Hertog: 2 schepenen i.p.v. 3
Schelle: 3 schepenen i.p.v. 4
Vosselaar: 4 schepenen i.p.v. 5
Zwijndrecht: 4 schepenen i.p.v. 5

– In 211 van de 308 Vlaamse gemeenten (68,5%) maakt de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn reeds deel uit van het college van burgemeester en schepenen. Vanaf de volgende legislatuur is dit voor alle gemeenten verplicht.

– In 21 gemeenten werd bij de start van de legislatuur een einddatum ingeschreven in de voordrachtakte van de burgemeester. In 16 van gevallen werd er ook reeds een opvolger aangeduid. Voor de schepenen zijn er geen cijfers bekend omdat deze voordrachten niet moeten worden toegestuurd aan de Vlaamse Regering.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie