Vissen in Oude Durme mag wel degelijk

Ondanks ontmoedigingsborden van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) mogen de vissers op de Oude Durme op hun twee oren slapen. Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) garandeert nu het visrecht op de afgesloten Durmemeander. Het ANB plaatste op de oever van de Oude Durme in Waasmunster bordjes met de boodschap dat de doorgang over die gronden verboden is. ‘Onwettig’, zegt minister Schauvliege. ‘Vissers hebben op basis van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij het recht om de visserij te beoefenen over een breedte van maximum anderhalve meter, gerekend vanaf de boord die de waterloop bespoelt in zijn hoogste peil zonder overstromen.’ Dat liet de minister weten aan Vlaams volksvertegenwoordiger en partijgenoot Jos De Meyer uit Sint-Niklaas.

HAMME/WAASMUNSTER – Borden van het Agentschap voor Natuur en Bos wilden het vissen in de Oude Durme ontmoedigen

Bevaarbare waterloop

De Meyer wilde ook weten of de Oude Durme nog altijd beschouwd wordt als een bevaarbare waterloop en daardoor ook valt onder de regelgeving van de riviervisserij. ‘De Durme zelf is een bevaarbare waterloop en daarom is ook de aanhorige Oude Durme opgenomen in de lijst. Wat het visrecht betreft, is de Oude Durme dus gelijkgesteld met een bevaarbare waterloop. De afgesneden meander van de Durme is eigendom van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het ANB, net als de percelen tussen de Oude Durme en de nieuwe Durmebedding langs de linkeroever (Waasmunster). Het visrecht wordt uitgeoefend op de dijken of de oevers. Omdat de dijken gedurende minstens dertig jaar ongestoord publiek worden gebruikt, hebben ze een openbaar karakter verkregen.’

Volgens Schauvliege moet het ANB het publiek doorgangsrecht erkennen op de buurt- en openbare wegen langs de Oude Durme. ‘Het blijft toegestaan om op beide oevers te vissen, met inachtneming van de wetgeving op de riviervisserij.’

Hobby komt niet in gedrang

Volgens Jos De Meyer wou het ANB met de aangebrachte borden het vissen op de linkeroever op het grondgebied van Waasmunster ontmoedigen. ‘Dat leidt tot een situatie die voor de gewone burger grote onduidelijkheid schept over zijn visrechten ter plaatse.’ De leden van de Oude Durmevissers weten meteen dat hun favoriete vrijetijdsbesteding niet in het gedrang komt. ‘De Oude Durme is een zeer visrijk water’, weet Rik Geerinckx van het visserslokaal De Watermolen aan de Hamse rechteroever. ‘Bovendien is het ANB geen exclusief beheerder van de oevers. Een groot deel is eigendom van private aangelanden.’

(Bron: Het Nieuwsblad – Jan Van De Velde)

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie