Scholen krijgen meer geld én uitleg over nieuwe gebouwen

Scholen uit het gesubsidieerd onderwijs die in het bouwprogramma van publiek-private samenwerking stappen, krijgen extra financiële hulp. De subsidie van de overheid wordt voor het basisonderwijs opgetrokken van 70% naar 81,5%, voor het secundair onderwijs van 60% tot 71,5%.

Dat werd in de commissie onderwijs beslist op voorstel van Jos De Meyer (CD&V). Het Vlaams Parlement zal het amendement, dat hij samen met Kathleen Deckx (sp.a) en Vera Celis (N-VA) indiende, wellicht volgende week goedkeuren.

Als inhaaloperatie voor de scholenbouw wil de Vlaamse overheid 1,5 miljard euro in 211 nieuwe schoolgebouwen investeren. Een speciale DBFM-vennootschap (alternatieve financiering) zal de gebouwen ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden. De scholen die intekenen, betalen 30 jaar lang een beschikbaarheidsvergoeding.

Maar het kostenplaatje bleek te hoog voor het vrije net. Daarom zijn nog maar weinig katholieke scholen in het project gestapt.

Een ander heikel punt is dat de scholen een contract moeten ondertekenen, waarin wordt verwezen naar artikels uit een raamovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de private partner BNP Paribas Fortis Bank/AG Real Estate. Maar niemand mocht die overeenkomst inkijken. Na maandenlang aandringen van Vlaams parlementslid Jos De Meyer krijgen de parlementsleden nu inzage in de raamovereenkomst. De schoolbesturen krijgen de bewuste artikels toegestuurd. (Gazet van Antwerpen,SD)

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie