Regels op het financieel bestuur van de erediensten bijsturen

De nieuwe regels op het financieel beheer van de erediensten, die vervat zijn in het decreet van 7 mei 2004, werden volledig operationeel op 1 januari 2008. Ruim twee jaar later zijn er vanuit de gemeentebesturen en kerkbesturen duidelijke signalen dat de tijd gekomen is voor een grondige evaluatie. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg bevoegd minister Geert Bourgeois over de problematiek van de resultaatverwerking.

Het probleem van de resultaatverwerking van de besturen van de eredienst wordt veroorzaakt doordat op het ogenblik dat het budget wordt opgemaakt het overschot of tekort van het voorafgaande boekjaar nog niet gekend is, aldus Bourgeois.

Die formule is eigenlijk identiek aan de vroegere regeling. Dezelfde slingerbeweging bestond reeds vroeger, maar viel minder op omdat er nog niet met meerjaren­plannen werd gewerkt en de mogelijkheid bestond om tussentijds bij begrotingswijziging het ‘vermoedelijke overschot’ te vervangen door het ‘werkelijke overschot’. Die mogelijkheid werd geschrapt in de nieuwe regelgeving.

De minister ziet een eventuele oplossing door opnieuw de mogelijkheid in te schrijven om het werkelijke rekeningresultaat in te brengen bij budgetwijziging of om de besturen van de eredienst te verplichten om dat jaarlijks te doen. Het is echter de bedoeling de regelgeving te evalueren en indien nodig pas bij te sturen tegen het aantreden van de nieuwe gemeente- en provinciebesturen na de verkiezingen van 2012.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie