GEEN INJECTIETARIEVEN MEER VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE EN WARMTEKRACHTKOPPELING

Vandaag werd in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet dat de tarieven voor de injectie van stroom op het distributienet uit groene- en wkk-productie moet afschaffen , behandeld en goedgekeurd. Volgens de indieners, Vlaams volksvertegenwoordigers Carl Decaluwé, Jos De Meyer en Tinne Rombouts zorgt dit decreet voor een rendabeler investeringsklimaat tegen een verwaarloosbare maatschappelijke kost. Dit met niets dan milieuwinst tot gevolg.

Een Koninklijk Besluit laat momenteel toe dat distributienetbeheerders kosten mogen aanrekenen voor de stroom uit hernieuwbare energiebronnen (HEB) en warmtekrachtkoppeling (WKK) die op hun net wordt geïnjecteerd. Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé stelt dat dit een discriminatie is: voor de conventionele centrale productie-installaties die rechtstreeks stroom op het hoogspanningsnet injecteren, gelden deze injectietarieven immers niet.

“Met dit voorstel geven we geen extra voordeel of subsidie aan groene stroom. Wel integendeel: hiermee zorgen we voor de gelijke behandeling van decentrale groene stroomproductie met centrale conventionele elektriciteitsproductie.” benadrukt Decaluwé.

Het decreet kwam er mede op vraag van de klankbordgroep glastuinbouw die door Minister-President Kris Peeters werd opgericht. Enkel al in deze deelsector (goed voor 250 MWe opgesteld vermogen, verspreid over een 320 ha glas) zorgde de injectievergoeding al vlug voor een extra kost van circa 10 000 euro/ha op jaarbasis.

De impact van het voorstel op de elektriciteitsprijs is zo goed als nihil, stelt Tinne Rombouts: “de federale regulator Creg becijferde dat het distributietarief, dat op zich slechts 30% van de factuur uitmaakt, maximaal met 0,5% kan stijgen. De prijsimpact van dit decreet is dus voor de consument verwaarloosbaar terwijl de winst voor het milieu en de rentabiliteit voor investeerders aanzienlijk stijgt.”

Jos De Meyer onderstreept het belang van dit decreet voor de groene stroomproducenten in de land- en tuinbouwsector. Want het zijn in de praktijk vooral land- en tuinbouwers die investeren in dergelijke installaties en het te veel aan opgewekte stroom op het distributienet injecteren. Op dit moment krijgen zij soms nog gepeperde rekeningen om groene stroom te mogen leveren aan het net. “Dit decreet maakt deze omgekeerde wereld terug normaal”, stelt hij.

De tekst van het decreet: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=613236&tabId=-1671462220

Meer informatie:

Vlaams volksvertegenwoordigers

Carl Decaluwé – 0476/40.85.17

Jos De Meyer – 0496/58.31.02

Tinne Rombouts – 0497/54.77.81

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie