94 rattenvangers in opdracht van de Vlaamse Overheid

Muskusratten, beverratten en bruine ratten graven gangensystemen die oeververzakkingen en dijkdoorbraken kunnen veroorzaken. Ze zorgen voor vraatschade aan de bedrading van sturingssystemen en aan landbouwgewassen. Ook dragen ze ziekten over op mens en dier. Allemaal redenen dat deze beestjes best voortdurend bestreden worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar de aanpak op Vlaams niveau.

De muskusrat- en beverratbestrijding gebeurt door de VMM in gans Vlaanderen overal continu en gebiedsdekkend. De bruine ratbestrijding wordt dan weer langs de bevaarbare en 1ste categorie onbevaarbare waterlopen bestreden. Vanaf 2011 zal de VMM ook langs alle wegen en parkings beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer de bruine ratten bestrijden, aldus de minister.

De VMM heeft de laatste vijf jaar voor de rattenbestrijding gemiddeld 90 bestrijders ingezet samen met 4 coördinatoren voor de sturing. De controleploeg die werkt in opdracht van de waterloopbeheerders bestaat uit 6 eenheden en een coördinator. Voor elke bestrijder, aldus Schauvliege, is er een dienstvoertuig, een aanhangwagen. Tevens is er een kano per twee bestrijders en een boot per vier bestrijders voorzien.

Er wordt voor de bestijding van de bruine rat langs de bevaarbare en 1ste categorie onbevaarbare waterlopen jaarlijks gemiddeld 12 000 kg rodenticide gebruikt in zo’n 8000 gifbuizen.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie