Meer impact op de prijsvorming door producentenorganisaties

De Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij ging in een recent rapport na hoe samenwerking in de land- en tuinbouw gestimuleerd kan worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister-president Peeters welke lessen hieruit te trekken vallen. Onder meer de samenwerking op het gebied van innovatie en de producentenorganisaties vindt hij interessante pistes.

In het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal tegen 2020 innovatie een nog prominentere rol spelen. Als we over de grenzen kijken, is de maatregel die gericht is op samenwerking bij innovatie een interessante piste. Op deze manier worden land- en tuinbouwbedrijven dichter bij kennisinstellingen en andere actoren gebracht om zo nieuwe producten, procedés en technologieën te ontwikkelen.

De minister-president toonde zich ook een groot voorstander van het behoud van de steun aan producentenorganisaties na 2013 voor de sector groenten en fruit. Deze soort concentratie van aanbod zorgt immers voor een markgerichte planning van de productie en vooral een solidere ondersteuning van de leden zodat ook de kleinere producenten meer gewicht in de schaal kunnen leggen bij marktonderhandelingen.

Hij wil ook elk initiatief om producentorganisaties in andere sectoren te introduceren mee ondersteunen. Onder andere voor de zuivelsector zit een dergelijke organisatie in de pijplijn.

Jos De Meyer ziet in het oprichten van sterke producentenorganisaties ook kansen om bijvoorbeeld de onderhandelingspositie van de noodlijdende varkenssector te versterken. Een invalshoek die de minister-president alleen maar kon beamen en die hij ook zal agenderen op de dialoogdagen varkenshouderij.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie