Vlaanderen wil extra inspanningen EU in EHEC-nasleep

De Vlaamse overheid heeft de Europese Commissie om extra promotiemiddelen gevraagd ter ondersteuning van de groentesector na de EHEC-crisis. Daarnaast dringt Vlaanderen aan op een compensatie voor telers die groenten verkocht hebben onder de ophoudprijs en op een staking van de importbeperkingen van derde landen zoals Rusland. Dat antwoordt Kris Peeters op een vraag van CD&V-parlementslid Jos De Meyer.

De Europese Commissie heeft vorige week aangekondigd dat het 210 miljoen euro vrijmaakt voor telers van komkommer, sla, tomaten, courgetten en paprika, die schade hebben geleden door de EHEC-crisis. Dit bedrag dekt 50 procent van de referentieprijs, waarbij de Commissie zich baseert op het Europese prijsgemiddelde van de betrokken producten in het jaar 2008 tot en met 2010.

De ‘crisismaatregelen’ die hiermee gecompenseerd worden, zijn het uit de markt nemen en het ‘groen’ of helemaal niet oogsten tijdens de periode van 26 mei tot en met 30 juni. “Alles moet daarbij verlopen via de erkende producentenorganisaties”, luidt het voorstel van de commissie. En de betalingen moeten zo snel mogelijk gebeuren, maar uiterlijk voor 15 oktober.

“In deze vorm heeft het Europese Beheercomité voor groenten en fruit het voorstel van de commissie woensdag ter stemming voorgelegd”, antwoordt minister-president Kris Peeters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. “Dit voorstel kent wellicht nog een aantal zwakke punten, maar het was belangrijk om snel maatregelen te treffen en zodoende de stabiliteit in de markt te herstellen.”

Toch dringt Vlaanderen aan op een aantal bijkomende inspanningen. Zo wordt gevraagd dat Europa de importbeperkingen in derde landen zoals Rusland nauwgezet blijft opvolgen en dat het zo snel mogelijk een voorstel doet voor het vrijmaken van extra Europese middelen voor een promotiecampagne.

Daarnaast wil Vlaanderen dat Europa waakt over de toekenning van Europese steun in de komende jaren, waarbij de lage cijfers van 2011 als referentiejaar zullen worden gebruikt, en wil het dat de juridische mogelijkheden bestudeerd worden van een compensatie voor telers die geen producten hebben vernietigd maar onder de ophoudprijs hebben verkocht. Ten slotte vraagt Vlaanderen dat Europa samen met alle lidstaten lessen trekt uit de crisis, “die even spijtig als overbodig is geweest”, aldus Peeters. (Vilt)

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie