Tegen november dit jaar duidelijkheid over DAC’ers in onderwijssector?

In de onderwijssector werken in de vrije internaten nog steeds 175,5 voltijdsequivalenten in het zogenaamde nepstatuut van ‘DAC-er’. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos de Meyer vroeg minister van onderwijs Pascal Smet welke stappen worden gezet om dit statuut om te zetten in reguliere tewerkstelling. Smet stelde dat in de collectieve arbeidsovereenkomst 2010-2011 voor de sector onderwijs werd afgesproken dat een werkgroep bestaande uit de overheid en de sociale partners zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een statutaire of volwaardige contractuele tewerkstelling. Tegen uiterlijk 31 oktober 2011 zou de werkgroep zijn werkzaamheden moeten beëindigen.

Op dit moment wordt er nog informatie verzameld bij de betrokken werkgevers. En dit gaat ruimer dan de internaten: naast de DAC’ers worden ook de gesubsidieerde contractuele personeelsleden (Gesco’s) en de contractuele personeelsleden betaald door het Departement Onderwijs (CODO’s) onder de loep genomen. De Meyer onthield uit het antwoord van de minister een engagement om mee te werken aan een oplossing. Smet beaamde de wil om dit te doen, maar benadrukte dat er een duidelijk overzicht van de situatie nodig is.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie