Doctoreren niet ontmoedigen

Doctoreren niet ontmoedigen
Het behalen van een doctoraat mag zeker niet ontmoedigd worden, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Die had opgemerkt dat het behalen van een doctoraatsdiploma voor sommige studenten zou kunnen leiden tot een latere pensioendatum.
Wereldwijd kiezen steeds meer jongeren na hun universitair masterdiploma voor het behalen van een doctoraat. Met dat extra diploma komen ze ook vaker dan vroeger terecht in het bedrijfsleven.
In de pensioenhervormingen is sinds kort de diplomabonificatie afgeschaft. Het systeem dat men een aantal studiejaren mocht meetellen om de vroegste pensioendatum te berekenen verdwijnt daarmee. Hoger geschoolden blijven daardoor langer werken, zelfs zonder dat de algemene pensioenleeftijd wordt opgetrokken. Voor wie na zijn masterdiploma nog een doctoraat haalt, is op dit ogenblik geen speciale regeling voorzien.
Voor doctoraatsstudenten die ondertussen een arbeidscontract hebben, maakt dat geen verschil, maar voor doctoraatsstudenten die uit een beurs studeren kan dat wel degelijk voor gevolg hebben dat ze langer zullen moeten werken. Hun jaren als bursaal worden immers niet geteld als arbeidsjaren, terwijl ze in die periode toch wel bijdragen betalen voor de sociale zekerheid. De minister wil naar eigen zeggen “de problematiek verder onderzoeken en zo mogelijk aan de orde brengen binnen het Nationaal Pensioencomité.” Volgens De Meyer moet men daar ook niet te lang mee wachten want het is net belangrijk dat we in onze kenniseconomie voldoende studenten aanmoedigen om te doctoreren.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie