Crevits wil studiekosten in secundair onderwijs in kaart brengen

De studiekostenmonitor, het instrument dat de studiekosten op de verschillende onderwijsniveaus in kaart moet brengen, is klaar voor gebruik. Het instrument moet nu wel nog opgevuld worden met cijfermateriaal uit het onderwijsveld. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil in eerste instantie een duidelijk zicht krijgen op de studiekosten in het secundair onderwijs. Dat heeft minister Crevits donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Ingeborg De Meulemmeester (N-VA), Jos De Meyer (CD&V), Steve Vandenberghe (sp.a) en Caroline Gennez (sp.a).
Het was voormalig minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a), de voorganger van minister Crevits, die het idee achter de studiekostenmonitor lanceerde. Bedoeling was om de kosten die voor de lerenden gepaard gaan met het onderwijs (op alle niveaus) in kaart te brengen. Minister Crevits werkte verder aan de uitbouw van het meetinstrument.
In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement kondigde de CD&V-minister aan dat het onderzoek rond de studiekostenmonitor nu is afgerond. Het onderoek zelf biedt nog geen overzicht van de kosten, maar is eerder een kader waarmee men verder aan de slag kan gaan.
Het rapport bevat onder meer een overzicht van alle mogelijke kosten die in rekening moeten worden gebracht, gaande van de kosten voor het aanschaffen van schoolkledij of schoolartikelen tot kosten voor opvang of uitstappen, maar ook kosten die kunnen afhangen van allerlei kenmerken (bv. school, leerjaar, socio-economische factoren,…).
Volgens minister Crevits is het nu de bedoeling cijfermateriaal in de monitor te gieten. Daarvoor moeten de scholen, ouders en leerlingen bevraagd worden. De onderzoekers zelf stelden voor om te starten in het hoger onderwijs, maar de minister zelf wil graag starten met het secundair onderwijs en bij voorkeur in de eerste graad. Bedoeling is dat het nieuwe Steunpunt Beleidsgericht Onderwijsonderzoek daarmee aan de slag gaat. Parallel wil de minister ook al kijken welke praktijken scholen in het secundair toepassen om de kosten te drukken. (Belga)

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie