Economische weerbaarheid van de land- en tuinbouwsector!

“Het is één van mijn prioriteiten om zowel de duurzaamheid van de landbouw, in al haar aspecten – zowel de economische als de sociale en ecologische pijler – als de instroom in de sector te bevorderen,” antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
“De kritiek op het Europese beleid is geen grote verrassing. Ook hier leeft de vaststelling dat Europa een beetje machteloos staat. De vereenvoudiging van het GLB en de uitbouw van een volwaardig vangnet in geval van crisissen zijn zaken die toch wel ontbreken op het Europese niveau. Dat is ook de reden waarom we dat de afgelopen jaren stelselmatig benadrukt hebben op Europese fora.”
Verder wees de minister erop dat de consument een faire prijs moet betalen voor een veilig en eerlijk product en dat het toekomstig Europees landbouwbeleid moet inzetten op inkomensstabiliteit.
De Meyer herinnerde aan de eerste doelstellingen van het GLB: enerzijds een betaalbare prijs voor de consument en anderzijds een redelijk inkomen voor boer en tuinder. Hij moedigde minister Schauvliege aan om heel veel energie te investeren in de verdere gesprekken die gevoerd moeten worden om het Europese landbouwbeleid bij te sturen. De belangrijke beleidsbeslissingen inzake het inkomen van de land- en tuinbouwsector worden immers op Europees niveau genomen.

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg vindt u via onderstaande link:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1076312/verslag/1081851

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie