Loopbaanpact: één van de grote werven!

Heel terecht noemde onderwijscommissaris Jos De Meyer het loopbaanpact een van de belangrijkste werven van de minister van Onderwijs. Uit het eerdere gesprek tijdens deze commissievergadering wisten we al dat de tweede fase van het loopbaandebat slechts 2 dagen voordien was begonnen. Welke opties zag de minister nu voor de 2 heikele periodes in de lerarenloopbaan (retentie van jonge leerkrachten verhogen en ervoor zorgen dat oudere leerkrachten blijvend werkbaar werk uitvoeren) en wat was de timing van het debat, zo wilde De Meyer weten.
De minister benadrukte graag (en terecht) het aan het eind van het vorige werkjaar bereikte, historische en evenwichtige akkoord over de harmonisering van verlofstelsels. Voor het hoger onderwijs zijn de besprekingen daarover intussen ook bijna afgerond.
Nu wil ze gaan naar een omvattende, billijke en realistische, en daardoor waarderende, omschrijving van de opdracht van de leraar, met een duidelijke afbakening van de opdracht.
Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in de situatie van jonge, beginnende leerkrachten. Zo kan aanvangsbegeleiding structureel een onderdeel uitmaken van de opdracht van junior-leerkrachten. Men gaat ook op zoek naar meer werkzekerheid voor jonge leerkrachten, die voor een stuk zal moeten gevonden worden in de nota’s rond bestuurlijke optimalisatie en de samenwerkingsverbanden tussen scholen.
Er komt ruimte, ook in het urenpakket, voor differentiatie en de sociale partners hebben zich geëngageerd om het onderwijskundig leiderschap te versterken. Met de sociale partners is een procedure afgesproken om elke dinsdag te vergaderen over de loopbaan. Als timing vermeldde de minister: “resultaten in de komende maanden”.
Diverse commissarissen hadden vervolgens nog een aantal interessante kanttekeningen bij meerdere aspecten in dit verhaal: valkuilen van een schoolopdracht, noemers in lesurenbreuken, leiderschap, …
Minister Crevits vergat niet te vermelden dat geen extra financiële middelen beschikbaar zouden zijn, maar zag kansen om een stukje te herverdelen. Dat zal zeker een gevoelige kwestie worden. Zoals vragensteller De Meyer aan het eind zei: “Vandaag stellen dat het pact geen euro mag kosten, zou ik eerlijk gezegd niet doen.”
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het loopbaanpact van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits: http://ow.ly/2rLp305aUMu (KOV Nieuwsbrief)

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie