Infrastructuurinvesteringen in de Waaslandhaven

De blijvende en indringende vraag van Jos De Meyer naar een flankerend landbouwbeleid!

Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg begin september 2016 via een schriftelijke vraag aan minister Ben Weyts een overzicht van de infrastructuurinvesteringen. De bedragen die horen bij de beleidskeuze voor de Waaslandhaven zijn niet min. We geven een kort overzicht.

Wegeninfrastructuur
De voorbije 15 jaar investeerde de Vlaamse regering zo’n 59 miljoen euro in weginfrastructuur in de Waaslandhaven. Het aanleggen van rotondes, verlichting en verkeerslichten vormt een groot deel van de kosten. Maar de aanleg van de wegenis bij de Deurganckdoksluis en de inrichting van het sluisplateau in 2013 spannen de kroon met een investering van 25.766.451,50 euro. Een van de meest recente investeringen is verkeerslichten aan het complex Vrasene-Verrebroek op de E34, ter waarde van zo’n 415.056,94 euro.

Waterweginfrastructuur
De Vlaamse regering investeerde ook zo’n 732 miljoen euro in waterweginfrastructuur in de Waaslandhaven. Baggerwerken, opspuitingen, studies en de bouw van kaaimuren vormen hierbij de grootste kosten. Die infrastructuurwerken waren nodig voor de bouw van het Verrebroekdok en het Deurganckdok. Het stilleggen van de werken aan het Deurganckdok door de schorsing van de stedenbouwkundige vergunning kostte de overheid zo’n 12 miljoen euro. De meest recente kost is die van de baggerwerken. De laatste grote investering dateert van 2011 met de bouw van de tweede sluis naar de Waaslandhaven, een investering van 331 miljoen euro.

Overige infrastructuurwerken
Voor het overige investeerde de Vlaamse regering zo’n 118 miljoen euro in infrastructuur in de Waaslandhaven. Hieronder vallen vooral de kosten voor studies, natuurinrichting, vooronderzoeken, MER-studies … Zo kostte de natuurinrichting van Prosperpolder-Zuid zo’n 834.000 euro (zonder de grondverwervingen). De meest recente investeringen zijn die van de aankoop van woningen en gronden voor de natuurgebieden. Alleen in 2015 was dit een investering van zo’n 12 miljoen euro door de overheid.

“De landbouwsector heeft op Linkerscheldeoever zware offers gebracht. Generatie-oude familiebedrijven werden en worden verder onteigend. Vandaar mijn blijvende en indringende vraag om voldoende aandacht en middelen te besteden aan het flankerend landbouwbeleid”, besluit Jos De Meyer. (Boer en Tuinder van 13 oktober 2016, Matthias Vercauteren)

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie