Geen lager pensioen voor wie langer werkt in het onderwijs!

De diplomabonificatie is afgeschaft voor personeelsleden in het onderwijs, maar wie langer moet werken, mag geen pensioenverlies lijden. In haar antwoord aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer bevestigde minister Crevits van Onderwijs dat standpunt van de Vlaamse Regering.
Als de federale ingrepen op de pensioenberekening van de publieke sector winst opleveren, dan vindt de Vlaamse Regering ook dat die opbrengsten volledig benut moeten worden in de pensioenregeling van de publieke sector. Als er dus door een strengere regeling van de tantièmes minder geld rechtstreeks naar de onderwijspensioenen gaat, moet dat geld geherinvesteerd worden in de toekomstige regeling. Op welke manier dat zal gebeuren is nu nog niet duidelijk. De Commissie Zware Beroepen in de Nationale Pensioencommissie heeft al acte genomen van vier criteria om een beroep te definiëren als “zwaar beroep” maar de criteria moeten nog verfijnd worden om ze ook in de praktijk te kunnen toepassen.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1077612/verslag/1085951

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie