“Geletterdheid Nederlands” naast beroepsopleidingen in het volwassenenonderwijs

Nieuwe opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten maatschappelijk relevant zijn, bevestigde minister Crevits van Onderwijs aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
Sinds september 2014 zijn niet minder dan 409 nieuwe studierichtingen geprogrammeerd in verschillende centra voor volwassenenonderwijs. 92 daarvan zijn opleidingen “geletterdheidsmodule Nederlands en Leren leren”. Deze nieuwe opleiding is een buitenbeentje, de andere zijn beroepsgerichte opleidingen, en die zijn gekoppeld aan een door de Vlaamse Regering goedgekeurde beroepskwalificatie.
Het aantal cursisten voor een opleiding loopt sterk uiteen: sommige nieuwe opleidingen (bakker, binnenschrijnwerker) hebben 1 of 2 deelnemers, een andere (residentioneel elektrotechnisch installateur) haalt in er één centrum 355. Of alle aangevraagde opleidingen ook werkelijk ingericht worden, is niet op te maken uit de gegevens, want voor 2016-2017 werden wel de nieuwe opleidingen vermeld, maar niet het aantal inschrijvingen, omdat die nog kunnen stijgen in de komende weken.
In 2014-2015 kozen in totaal 681 cursisten voor een nieuwe opleiding, in 2015-2016 ging het zelfs om 7959 inschrijvers. De grootste stijging bij het aantal inschrijvingen vindt men echter niet bij de nieuwe cursussen maar bij de al bestaande opleidingen Aanvullende algemene vorming, Nederlands tweede taal, Begeleider kinderopvang, Medisch administratief bediende, Logistiek assistent, Zorgkundige en Polyvalent verkoper.
De opleidingen Realisatie dameskleding en Secretariaatsmedewerker telden opvallend minder inschrijvingen in 2015-2016 dan het jaar voordien. Opmerkelijk is ook wel dat taal- ICT-opleidingen minder cursisten aantrekken.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie