Bijna 7.000 inschrijvingen voor vernieuwd toelatingsexamens arts en tandarts

Met aanvullende informatie, met name over de niet-bindende toelatingsproef diergeneeskunde.
De nieuwe formule voor de toelatingsexamens voor de opleidingen arts en tandarts schrikken de kandidaat-studenten niet af. Zo hebben zich 5.700 studenten ingeschreven voor het vernieuwde examen arts en 1.227 voor het examen tandarts. Vorig jaar ging het samen nog om 6.300 kandidaten. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement bekendgemaakt in antwoord op vragen van Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Jenne De Potter (CD&V).Het toelatingsexamen arts-tandarts krijgt dit jaar na 20 jaar een grondige opfrisbeurt. Er komt een apart examen voor arts en tandarts (respectievelijk op 3 en 4 juli in Brussels Expo). Verder zal de moeilijkheidsgraad iets lager liggen, maar ligt het aantal kandidaten dat zal toegelaten word en wél al op voorhand vast, de zogenaamde ‘numerus fixus’. Enkel de best gerangschikte deelnemers zullen aan de opleiding kunnen starten.
Die nieuwe formule lijkt de studenten alvast niet af te schrikken. Zo hebben er zich volgens minister Crevits 5.700 kandidaten ingeschreven voor het examen arts en 1.227 voor de opleiding tandarts. Dat zijn er meer dan de 6.300 kandidaten tijdens de gezamenlijke proef vorig jaar.
De overgrote meerderheid van de kandidaten is vrouw. Voor de opleiding arts gaat het bijvoorbeeld om 1.844 mannen en 3.856 vrouwen. Voor de opleiding tandarts om 364 mannen en 863 vrouwen. Die trend is op zich niet nieuw. Volgens minister Crevits blijkt uit cijfers dat de jongens verhoudingsgewijs wel vaker slagen dan de deelnemende meisjes. Het is afwachten wat de mogelijke impact is van de vernieuwde examenformule.
De bijna 7.000 ingeschreven kandidaten zullen ‘strijden’ om het beperkte aantal plaatsen in de twee opleidingen. Voor volgend academiejaar gaat het om maximum 1.102 starters voor de opleiding tot arts en maximum 135 starters voor de opleiding tot tandarts.
Minister Crevits had ook cijfers mee van het aantal inschrijvingen voor de nieuwe verplichte niet-bindende toelatingsproeven voor de studies burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. Daar gaat het intussen om meer dan 1.100 inschrijvingen (923 voor burgerlijk ingenieur en 196 voor burgerlijk ingenieur-architect).
Voor de burgerlijk ingenieurs zijn 8 op de 10 deelnemers mannen, voor burgerlijk ingenieurs-architect is het genderevenwicht behoorlijk in balans. Daar gaat het om 56 procent vrouwen. De inschrijvingen voor de proef, die plaatsvindt op 2 juli, lopen nog tot 8 juni. Op 1 september wordt de proef nogmaals georganiseerd voor wie nog niet deelnam.
Wat de opleiding diergeneeskunde betreft, komt er volgens Crevits pas in 2019 een verplichte niet-bindende toelatingsproef voor aanvang van de opleiding. De CD&V-minister betreurt zelf dat het allemaal zo lang duurt, maar de proef staat blijkbaar nog niet helemaal op punt.
Nieuw ingeschreven studenten diergeneeskunde zullen volgend academiejaar (2018-2019) al wél twee proeven voorgeschoteld krijgen, maar dan pas na hun inschrijving. Op een niet-bindende proef voor aanvang van de opleiding is het wachten tot in 2019. CD&V-parlementslid Jos De Meyer hekelt de traagheid in het dossier, een frustratie die gedeeld wordt door de minister zelf. “Ik vond dat die toets vorig jaar al had uitgewerkt moeten zijn”, aldus minister Crevits, die de universiteiten aanspoort snel met een kwalitatieve proef op de proppen te komen. (Belga, foto: Bruno Van Gasse)

Geef een reactie