Schoon sanitair belangrijk voor iedereen, niet het minst voor kinderen op school!

Vermits een goede hygiëne belangrijk is, ook voor de schoolgaande jeugd en zeker voor peuters en kleuters vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan minister Crevits welke inspanningen op dit vlak deze legislatuur gebeurd zijn.

Bij nieuwbouw of grondige renovatie wordt uiteraard nieuw of vernieuwd sanitair ter beschikking gesteld aan de kinderen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat schoolbesturen uitsluitend het sanitair van de school vernieuwen.

“Hiervoor werden 570 aanvragen gesubsidieerd voor een totaal subsidiebedrag van 66.515.924,94 euro,” antwoordde minister voor Onderwijs Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van De Meyer

“Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs bepaalt AGION de prioriteiten voor de subsidiëring voor schoolinfrastructuur in nauw overleg met de respectievelijke onderwijskoepels (OVSG en POV). De nadruk ligt hierbij op nieuwbouwdossiers en grote renovaties. De nieuwbouwdossiers omvatten ook een onderdeel sanitair. In vele gevallen is bij de verbouwingsdossiers ook een onderdeel sanitair inbegrepen. Dit wordt echter niet apart opgesplitst noch gerapporteerd.
Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs is het wel mogelijk om bij AGION een subsidieaanvraag in te dienen die betrekking heeft op enkel werken aan het sanitair (als een uitzonderingsprocedure). Tot juli 2016 ging het daarbij om een afwijking van de chronologie van de wachtlijst (in de bijlage – “EK sanitair”). Sinds juli 2016 hervormde AGION in het kader van het Masterplan Scholenbouw de subsidieprocedures en vanaf dan kan er een aanvraag ingediend worden voor werken aan het sanitair via de “verkorte procedure sanitair”.
De afgelopen jaren werd het volgende aantal aanvragen “sanitair” ingediend in het vrij gesubsidieerd onderwijs, waarvoor een AGION-subsidiebedrag werd toegekend.”

Aantal aanvragen per jaar en het subsidiebedrag

2014: 117, 14.668.496,79 euro
2015: 132, 13.695.119,27 euro
2016: 149, 16.501.667,96 euro
2017: 155, 18.348.941,66 euro
2018 (tot 1 mei 2018): 17, 3.301.699,26 euro

TOTAAL: 570 66.515.924,94 euro

Geef een reactie