Warm pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer voor voldoende middelen voor het land- en tuinbouwonderwijs!

Land- en tuinbouw en het onderwijs daarin liggen onderwijscommissaris Jos De Meyer na aan het hart. Inzake uitrusting hadden zulke scholen heel wat noden, die zij onvoldoende konden betalen vanuit de reguliere werkingsmiddelen en voor bv. steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kwamen ze niet in aanmerking. Wat kon de minister doen?

Minister Crevits legde nauwkeurig uit hoe de financiële regelgeving voor land- en tuinbouwscholen ineenzat: zowel wat betrof het huidige puntengewicht bij de berekening van de werkingsmiddelen, als de uren-leraar voor teeltleiders, de (extra) eenmalige investering in didactische uitrustingsgoederen dit schooljaar en de AGION-mogelijkheden voor uitrusting bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject.

Vragensteller De Meyer erkende al die mogelijkheden, maar wilde toch een duidelijk signaal geven over de zeer grote noden van de betrokken scholen. Interveniënt Koen Daniëls verwarde aanvankelijk wel even die zgn. hoogste coëfficiënt (voor werkingsmiddelen) met de extra uren-leraar voor teeltleiders, maar goed, hij wilde vooral het debat nog verder verruimen naar andere studierichtingen in het technisch en beroepsonderwijs, waar ook heel wat noden waren, en legde een bruggetje naar het regeerakkoord (over het delen van materiaal) en de RTC’s.

Minister Crevits had wel oren naar die verruiming van het thema, maar inzake het totale financiële plaatje van onderwijs herhaalde ze ook dat het secundair onderwijs beter gefinancierd was dan hoger en basisonderwijs en dat dat laatste haar eerste prioriteit was. Ze had wel, ten behoeve van een aantal studierichtingen in het technisch en beroepsonderwijs, een interessant fiscaal voorstel op de federale tafel gelegd, maar dat was nog niet goedgekeurd.

Vragensteller De Meyer besloot met een klein tikje richting-Koen Daniëls en met de vraag om in een volgende investeringsronde aandacht te (blijven) hebben voor het land- en tuinbouwonderwijs.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de vraag vanuit het land- en tuinbouwonderwijs naar investeringssubsidies voor het aanschaffen van uitrusting van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.
(uit nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Wilfried Van Rompaey) (foto: Vilt)

Geef een reactie