Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vraagt opnieuw aandacht voor “de pensioenen in het onderwijs”

Voor deze nieuwe pensioenvraag van onderwijscommisssaris Jos De Meyer verwijs ik vooraf graag naar een heel toegankelijk en interessant artikel in Knack van 6 juni 2018 (voor de abonnees), waarmee ik zelf het hele verhaal over zgn. preferentiële tantièmes en het vereiste aantal jaren om aan een “volledig pensioenbedrag” te komen enz. (eindelijk) goed begreep. Ook het interview in datzelfde nummer met experte-professor Ria Janvier is verhelderend om de ruimere context te vatten. Uit het antwoord van minister Crevits meende ik te kunnen opmaken dat zij dat interview ook gelezen had, maar haar kennis ter zake kan uiteraard ook uit andere bronnen gekomen zijn.Jos De Meyer over de lijst van zware beroepen: die lijst oogde zeer ruim, maar bevatte niet de directiefuncties in het onderwijs. Hoe zag de minister een en ander en hoe kon worden gegarandeerd dat eventuele budgettaire opbrengsten van een pensioenaanpassing niet van het Vlaamse naar het federale niveau zouden verhuizen?

Door de aard van de zaak kon minister Crevits niet op alle vragen antwoorden. Ze beschreef om te beginnen de stand van zaken in het bevoegde Comité A, zowel wat het voorontwerp van wet hierover (met o.a. de methode om de lijst op te stellen; wél al onderhandeld) als het voorontwerp van koninklijk besluit (met de eigenlijke lijst; nog niet onderhandeld) ter uitvoering daarvan betrof. Het was duidelijk nog work in progress. De gemeenschappen en gewesten zijn vertegenwoordigd in dat Comité A. Dat overleg moest nu zijn verdere verloop krijgen, maar de minister herhaalde hier alvast wat daarover eerder al in de Vlaamse regering was afgesproken en zij ook al bij eerdere gelegenheden in deze Commissie gezegd had.

In zijn repliek zoomde vragensteller De Meyer in op de zaak van de directeurs, met name in het basisonderwijs en erkende dat er over het thema “pensioen in onderwijs” nog heel wat overleg nodig was. Vervolgens intervenieerden onderwijscommissarissen Koen Daniëls resp. Ann Brusseel…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over zware beroepen in de onderwijssector van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.
(uit nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Wilfried Van Rompaey)

Geef een reactie