RUP Industriepark Noord eenparig van de gemeenteraad afgevoerd op vraag van raadslid Jos De Meyer

Op dit moment kunnen de bedrijven 9 meter hoog bouwen; volgens het nieuwe RUP: 12 meter (73.100 m²), 18 meter (232.000 m²) of 30 meter (44.000 m²). In totaal zou er dus op 349.100 m² veel hoger kunnen gebouwd worden.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor betere samenwerking tussen de bedrijven, beter ruimtegebruik, een aantal ecologische doelstellingen en er zijn een aantal bijkomende fietspaden doorheen het industriepark.


Op de hoorzitting voor de buurt bleek de vrees voor nog meer verkeersellende in de omliggende straten: in de Hoge Heerweg, het kruispunt Hoogkameren, de Houten Schoen en de Meulenaerstraat, evenals voor de gevolgen voor de luchtkwaliteit in deze straten.


Men vond het ook jammer dat er met de burgers uit de buurt geen voorafgaandelijk overleg en inspraak had plaats gevonden, wat wel het geval was voor de bedrijven.
Ook de toekomstige mogelijke hoogte van de gebouwen bleek een zorg omwille van het zicht, maar vooral de vrees voor nog meer bedrijvigheid en dus ook voor nog meer verkeer.
Het toekomstig “instrumentendecreet” (nog goed te keuren voor de Vlaamse Overheid) voorziet in de ontwerpteksten dat een meerwaarde “plan baten” kan geheven worden op onder meer bedrijven in bedrijventerreinen die ten gevolge van een nieuw RUP fors hoger kunnen bouwen. Deze inkomsten die de stad toekomen, kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld de verkeerssituatie in de omliggende straten aan te pakken, om op andere plaatsen in de stad “planschade” te betalen en zullen zeker het debat over de toekomstige hoogte van de bedrijven heropenen.
Het waren deze overwegingen die de voltallige gemeenteraad – op vraag van raadslid Jos De Meyer – lieten beslissen om deze plannen van de gemeenteraad af te voeren. (foto: JVS)

Geef een reactie