Nog steeds leegstand van schoolgebouwen bij het GO!

Veel scholen hebben nood aan ruimte, en verouderende schoolgebouwen moeten worden aangepast. Het Vlaamse onderwijs moet dus investeren in scholenbouw, en tijdens de huidige legislatuur is dat ook gebeurd! Toch heeft het Gemeenschapsonderwijs (GO!) op dit ogenblik nog gebouwen in bezit die niet voor onderwijs gebruikt kunnen worden, en die in sommige gevallen zelfs leeg staan. Dat blijkt uit de informatie die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.


Het is niet zo eenvoudig om een volledig heldere stand van zaken te krijgen over het patrimonium van het GO! In februari 2015 startte de firma Vansteelandt met de opdracht om met Mobile Mapping het hele patrimonium in kaart te brengen. Oorspronkelijk zou dat ten vroegste in 2016 resultaten opleveren, maar ondertussen loopt de opdracht tot eind 2018. Het GO! stelt hierover: ”De inschatting is dat deze tijdig zal worden afgewerkt. “. De opdracht is gegund voor 1,5 miljoen euro.
Dat het GO! nood heeft aan gebouwen, maar dat er tegelijk leegstand is, heeft voor een deel te maken met de aard van de leegstaande gebouwen. Het is niet steeds eenvoudig om een koper te vinden voor een zwembad, een historisch monument of een kasteeldomein met 42 openlucht petanquevelden. Ook het art-deco Hotel Grand Veneur te Keerbergen werd lange tijd geklasseerd als leegstand, tot het voor minder dan 1 miljoen euro verkocht werd aan een projectontwikkelaar, die er nu 10 luxueuze lofts in aanbiedt. Dat men gebouwen verkoopt die niet voor onderwijs in aanmerking komen, is logisch, stelt De Meyer, maar men kan zich dan wel vragen stellen bij het vroegere aankoopbeleid van het GO! en het moeizaam in kaart brengen van hun patrimonium…


Wat moet het GO! met een kasteel?

Anderhalf miljoen euro. Zoveel betaalt het GO! aan het opmetingsbedrijf Vansteelandt om een gedetailleerd beeld te krijgen van zijn duizenden (school)gebouwen, waaronder een kasteeldomein.
Een kasteeldomein met 42 petanquevelden. Een art-decohotel in Keerbergen. Het zijn slechts enkele (voormalige) bezittingen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Maar hoe uitgebreid het patrimonium precies is en hoe die gebouwen er precies uitzien, is onduidelijk. Het GO! schakelde daarom in februari 2015 de firma Vansteelandt in. De landmeters en scanners kregen 1,5 miljoen euro om het onroerend goed in kaart te brengen. Zij moeten tegen het einde van dit jaar hun bevindingen doorgeven. Dat blijkt uit informatie die Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
“Het GO! bezit gebouwen die niet voor onderwijs gebruikt kunnen worden en die soms zelfs leegstaan”, zegt De Meyer. Het Vlaams Parlementslid geeft aan dat hij het GO! niet wil aanvallen, maar stelt zich wel vragen bij het vroegere aankoopbeleid en het moeizaam in kaart brengen van het huidige patrimonium. “Het aantal gebouwen moet wel bijzonder uitgebreid zijn, want anders lijkt mij zo’n bedrag voor een studie behoorlijk onbegrijpelijk.”
Staatshervorming
Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, begrijpt op haar beurt de vragen van De Meyer niet. Ze benadrukt dat Vansteelandt aan de slag is gegaan na een openbare aanbesteding en wijst op de historische erfenis van haar net. Het Gemeenschapsonderwijs ontstond ‘pas’ nadat de gemeenschappen na de derde staatshervorming in 1988 bevoegd werden voor onderwijs. Voordien was er sprake van het Rijksonderwijs. Die gebouwen gingen rechtstreeks over naar het nieuwe GO! en maken volgens Verdyck het grootste deel uit van het patrimonium.
In totaal zou het GO! over enkele duizenden domeinen beschikken, goed voor een totale oppervlakte van 4 miljoen vierkante meter. Meer dan 90 procent hiervan is al opgemeten. “Het was een titanenwerk”, zegt Herbert Baetens, operations manager bij Vansteelandt. “Wij waren de goedkoopste en hebben systematisch alle gebouwen van binnen en buiten gescand. Vervolgens zijn daar dwarsdoorsnedes en plannen van gemaakt per verdieping.”
Verdyck stelt dat het GO! een inhaalbeweging moest doen. “We hadden geen algemeen beeld van ons patrimonium, omdat de overdracht van het Rijksonderwijs naar ons niet optimaal was. Met deze opmetingen kunnen we bepalen wat we nog kunnen renoveren tot een schoolgebouw of wat we moeten verkopen.”
Het Keerbergse art-decohotel Le Grand Veneur werd zo eind 2015 voor bijna een miljoen euro verkocht. De afgelopen jaren, tussen 2014 en 2017, deed het GO! zo’n 46 gebouwen van de hand. Het leverde in totaal bijna 32,5 miljoen euro op. Verreweg de grootste som, circa 5 miljoen euro, kwam voort uit de verkoop van een indrukwekkende site aan de Jakobinessenstraat in het Brugse stadscentrum.
“Het is zeker niet zo dat we over massa’s geld beschikken”, geeft Verdyck aan. “Elke euro wordt opnieuw geïnvesteerd. We hebben voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw 3 tot 4 miljard euro nodig. We krijgen van de overheid jaarlijks 30 tot 40 miljoen euro. In tegenstelling tot andere onderwijsverstrekkers komt al ons geld van de overheid. Wij kunnen geen beroep doen op giften of leningen.”
(Voormalige) panden van het GO! (De Morgen, REMY AMKREUTZ)

Geef een reactie