“Oplossing mobiliteitsprobleem verloopt te traag”

Het Waas mobiliteitsprobleem wordt steeds groter en de oplossingen blijven uit, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). “Het toenemend vrachtvervoer zorgt in het Waasland voor ernstige mobiliteitsproblemen. De besprekingen over de uitbreiding van de Waaslandhaven en de aankomende werken aan de Oosterweelverbinding maken een oplossing voor het mobiliteitsprobleem nog dringender”, zegt De Meyer.

“Er zijn de voorbije jaren oplossingen aangereikt en uitgewerkt. Maar Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts vordert tergend traag. Op korte termijn mogen er weinig tot geen concrete realisaties verwacht worden.” Alleen voor een tonnagebeperking van de vrachtwagens die lokale wegen gebruiken, lijkt er vooruitgang. “Nochtans heeft het Vlaams parlement in maart 2014 de resolutie betreffende de mobiliteit over de weg in het Waasland goedgekeurd.” Volgens minister Weyts zit de aanleg van de oostelijke ringweg tussen de E17 en N70 in Sint-Niklaas nog in de onteigeningsfase. De aanleg van een verbindingsweg tussen de N70 en de E34, aansluitend op de N451 te Vrasene, is nog veel verder weg. “Ook Interwaas tracht het draagvlak voor de verbindingsweg E34-N70 nog verder te vergroten. Voor de capaciteitsuitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht zal na de zomer een studieopdracht worden opgestart.” (Het Laatste Nieuws, JVS)

Geef een reactie