Niet zomaar “noemers veranderen”, wel planlast verminderen in het onderwijs

Uit de gegevens van het recente tijdsbestedingsonderzoek bij leerkrachten blijkt duidelijk dat de taak van leraars heel divers is en dat ze meer omvat dan men er buiten de school over weet. Dat bleek toen op de commissie Onderwijs vragen van Vlaams parlementslid Jos De Meyer hierover aan bod kwamen. Nog nooit voordien was er zo’n grootschalig onderzoek (met 9600 respondenten) uitgevoerd binnen Onderwijs. Op de Commissievergadering stelde minister Crevits dan ook terecht: “Had ik geweten wat er allemaal in zit, dan zou ik gevonden hebben dat we vorige legislatuur dat onderzoek al hadden moeten aanvragen. Je kunt niet oordelen over een schoolopdracht of over noemers aanpassen of niet aanpassen als je die resultaten niet hebt.Ook in deze commissie hebben we over dit voorstel gedebatteerd, zonder dat we voldoende kennis van zaken hadden.”

Zonder meer “de noemers optrekken” is voor de minister geen optie meer. Dat er actie moet worden ondernomen tegen planlast, is daarentegen wel duidelijk. Er zijn volgens haar initiatieven mogelijk bij de overheid, maar ook bij de onderwijskoepels.
Mede omdat er ook zo veel verschillen zijn tussen de mogelijke onderwijsloopbanen is het nu niet mogelijk om een exacte timing te geven voor het tot stand komen van een overkoepelend loopbaanpact in het onderwijs. De sociale partners zijn nu aan zet, en zij zullen eerst een grondige analyse van de gegevens maken voordat ze voorstellen doen naar nieuwe aanzetten voor een loopbaanpact.
De gegevens zijn zeer nuttig, stelt De Meyer, die overigens al vroeger gevraagd had naar een grondig tijdsbestedingsonderzoek. Nu de resultaten binnen zijn op het eind van de legislatuur moet men zich natuurlijk wel realiseren dat het uitstel van een loopbaanpact daardoor een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Geef een reactie