Lichte stijging spijbelaars in secundair, basisonderwijs stabiel

Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs is vorig schooljaar licht gestegen, maar de groei is afgeremd. In het basisonderwijs bleef het cijfer voor het derde schooljaar op rij stabiel. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement op vragen van Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).


In het secundair onderwijs waren er vorig jaar 10.532 spijbelaars, of 2,6 procent van de schoolbevolking. Een jaar eerder ging het nog om 2,5 procent en in 2015-2016 om 2,3 procent. Volgens Crevits gaat het vooral om leerlingen uit het beroepsonderwijs en het buitengewoon onderwijs. Het aantal leerlingen dat werd uitgesloten in het secundair is gedaald tot 0,73 procent van de schoolbevolking, tegenover 0,87 procent in 2015-2016.
In het basisonderwijs blijft het aantal spijbelaars al drie jaar min of meer stabiel, rond 0,67 procent van het aantal leerlingen.
Jongens blijken opvallend meer te spijbelen dan meisjes. Uit een analyse van het profiel blijkt voorts dat zes op de tien van de frequente spijbelaars in het secundair tussen 16 en 18 jaar zijn. In het deeltijds beroepsonderwijs spijbelden vorig jaar iets meer dan de helft van de leerplichtige jongeren. In het buitengewoon secundair onderwijs ging het om 1.475 jongeren, of bijna 10 procent.
Leerlingen uit het secundair onderwijs met een problematische afwezigheid wonen verhoudingsgewijs vaker in een verstedelijkt gebied. Vooral in de steden Antwerpen, Gent en Brussel ligt het percentage een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Ook valt op dat leerlingen uit Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen het minst spijbelen. Limburg zit met 2,3 procent spijbelaars ook onder het Vlaamse gemiddelde.
Crevits wijst erop dat onderzoek aantoont hoe zelfs één dag spijbelen al een impact heeft op de schoolloopbaan. “Jongeren die spijbelen blijven vaker zitten of halen geen kwalificatie. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om er samen met de school en het CLB voor te zorgen dat hun kind in de klas zit en te beseffen dat er niet zoiets bestaat als een dagje onschuldig afwezig zijn”, zegt ze.(Belga)

Geef een reactie