Hele sector kan VLIF-steun noodstroomgeneratoren aanvragen

Alle subsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw hebben recht op ondersteuning voor noodstroomgeneratoren. Ook opslag – batterijen, bijvoorbeeld – komt daarvoor in aanmerking. Dat antwoordde landbouwminister Joke Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw over het risico op stroomtekorten.De Meyer (CD&V) memoreerde aan een recente waarschuwing van het Federaal Planbureau. Tussen 20 oktober en 28 november zou maar een van de zeven kerncentrales in België werken. Daaruit volgt een redelijke kans op stroomtekorten, maar ook de vrees dat die voorkomen worden door voor de hoofdprijs stroom te importeren.Toen in 2015 sprake was van mogelijke stroomtekorten en afschakelplannen, werd door de overheid vastgelegd dat de impact in de provinciehoofdsteden en bepaalde stadscentra zo veel mogelijk moet worden beperkt. Afschakelplannen raken dus het eerst en het hardst de landelijke gebieden, merkt De Meyer op.

“Met name landbouwbedrijven zouden in de problemen kunnen komen door stroomonderbrekingen, terwijl die specifiek voor die sector rampzalige gevolgen zouden kunnen hebben”, merkt De Meyer op. “Bij werken met levend materiaal kan een stroomonderbreking niet enkel leiden tot grote economische schade, maar ook tot grote problemen met dierenwelzijn.”

De Meyer vroeg Schauvliege of de steun voor de aanschaf van noodstroomgeneratoren vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) sinds 2014 is uitgebreid. Destijds kwam alleen de intensieve veehouderij in aanmerking en dus niet bijvoorbeeld de glastuinbouw of aquacultuur. Hij vroeg tevens of een crisiscommunicatie is uitgewerkt over de situatie van een mogelijk stroomtekort verderop in november.

Daarnaast vroeg De Meyer naar de actualiseringen van het actieplan van stroombeheerder Elia rond eventuele stroomtekorten. “Wat wordt daarin specifiek gezegd over stroomvoorzieningen voor landelijke gebieden en meer specifiek voor de agrarische bedrijven met grote nood aan energievoorziening? Is er nog overleg geweest met het energieoverleg ENOVER? Zo ja, met welk effect?”

Tientallen investeringsprojecten

De minister antwoordde dat de steun voor noodstroomgeneratoren inderdaad is uitgebreid naar alle subsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw. “Er zijn sindsdien verschillende tientallen dergelijke investeringsprojecten geselecteerd. Die hebben ook VLIF-ondersteuning gekregen. Die steun is niet beperkt tot de aanschaf van noodstroomgeneratoren. Ook opslag – batterijen, bijvoorbeeld – komt daarvoor in aanmerking.”

Wat de aquacultuurbedrijven betreft, is investeringssteun mogelijk vanuit het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). “Een ononderbroken stroomvoorziening is natuurlijk cruciaal voor het waarborgen van het overleven van de dieren in aquacultuurbedrijven”, merkt de minister op.

Schauvliege, net als De Meyer van christendemocratische huize, merkt verder op dat de lijst van de subsidiabele investeringen bij het begin van iedere aanvraagperiode op de VLIF-website wordt gepubliceerd. “De VLIF-infolijn staat ook ter beschikking van de aanvragers die meer uitleg willen. En dat is niet alles. Er zijn ook studiedagen, infovergaderingen en andere overlegmomenten. Daar wordt ook specifieke informatie meegedeeld over investeringen die in aanmerking komen. Op het vlak van communicatie over de ondersteuningsmogelijkheden doet de landbouwadministratie dus wat nodig is, via diverse kanalen.”

Wat betreft de specifieke vragen over de werking van de netwerkbeheerder Elia en de overleggroep ENOVER, verwijst Schauvliege naar de bevoegde energieminister. “Daar heb ik op dit moment absoluut geen verdere informatie over.”

(Belga, foto: Landbouwleven)

Geef een reactie