Meerkost van zwakbezette studierichtingen verhoogt opnieuw

Tegenover vorig schooljaar zijn er nu minder scholen die gebruik maken van extra omkadering voor zwak bezette studierichtingen, maar de totale kostprijs ervan is gestegen. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementlsid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

De personeelsomkadering van een school hangt samen met het aantal leerlingen. Als het leerlingenaantal daalt, krijgt de school dus minder middelen. Dat kan ertoe leiden dat een studierichting met te weinig leerlingen wordt afgebouwd. Als die leerlingen niet terecht kunnen in een andere school van het zelfde net, mag zo’n studierichting in stand gehouden worden met minimumpakketten: de school krijgt dan meer lesuren en personeel dan waar ze via een gewone berekening recht op heeft.

In het huidige schooljaar kost die regeling 17.826.922 euro, een stijging met 7% tegenover vorig schooljaar. De meerkost komt door de toename van minimumpakketten in het vrij (+5,7%) en officieel gesubsidieerd (+81%), want in het gemeenschapsonderwijs is de kost van minimumpakketten afgenomen (-2,8%). Het GO! houdt wel het grootste aandeel (70%) in de kosten voor minimumpakketten.

Het is zeker nodig en verantwoord om middelen te besteden die de vrije schoolkeuze waarborgen, stelt De Meyer, maar we moeten ook nagaan op welke manier dat best gebeurt en zo nodig de regels aanpassen en verfijnen. (Belga)