JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING

In het debat rond de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een duidelijk engagement van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en de voltallige Vlaamse regering voor een haalbaar en volwaardig alternatief voor het landbouwrampenfonds. De werking van het landbouwrampenfonds zoals we dat vandaag kennen, loopt immers af op 1 september 2019. De Meyer benadrukte in zijn tussenkomst de noodzaak van het voorhanden zijn van een duidelijke en marktconforme weersverzekering.

“Het einde van het landbouwrampenfonds kan zware gevolgen hebben voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers”, zegt De Meyer, “Het is voor mij en mijn partij dan ook essentieel dat op het moment van stopzetting van dit fonds een volwaardig en werkend alternatief voorhanden is.” Minister van Landbouw Joke Schauvliege trad De Meyer bij en verzekerde hem dat er een alternatief zal zijn dat werkt op datum van 1 september 2019. Zij gaf ook mee dat dit alternatief momenteel wordt besproken in de schoot van de regering. Jos De Meyer reageert tevreden: “Ik vroeg aan de minister een duidelijk engagement en zij heeft dit volmondig bevestigd. Het zal er nu de komende maanden op aankomen om in overleg met de betrokken sectoren dit alternatief volledig uit te werken.” (foto: Landbouwleven)