Gelukkig en voorspoedig 2019!

Jos De Meyer

Hier waar gij Waasland weer vol winter ziet

beginnen wij de laatste en eerste dagen:

een jaar dat gaat, een jaar in het verschiet,

een toekomst van verwachtingen en vragen.

Anton van Wilderode