Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen

Het is belangrijk dat nieuwkomers in Vlaanderen in de mate van het mogelijke kunnen worden tewerkgesteld op het niveau van hun diploma, vindt Vlaams parlementslid Jos De Meyer, die bij minister Crevits van Onderwijs recente cijfers opvroeg over erkenningen van buitenlandse diploma’s. In 2018 werden tot nu toe al diploma’s erkend uit 146 verschillende landen. Nieuwkomers kunnen in Vlaanderen terecht bij verschillende organisaties als ze hun buitenlands diploma willen laten erkennen. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) speelt een belangrijke rol hierin: de medewerkers van de regionale kantoren begeleiden nieuwkomers bij het indienen van een aanvraag bij NARIC (National Academic Recognition Information Centre ).

In principe wordt de aanvraag van de gelijkwaardigheid van een buitenlands studiebewijs met een overeenstemmend Vlaams studiebewijs steeds individueel beoordeeld, maar NARIC-Vlaanderen onderzoekt wel hoe een automatische niveau-erkenning binnen het Europese hoger onderwijs verder kan worden uitgebouwd. Een gelijkwaardigheidsbeslissing is een wettelijk bindende beslissing en heeft hetzelfde civiel effect als het overeenkomstig Vlaams diploma. Sinds 2015 bestaat al de Benelux-beschikking over de automatische gelijkwaardigheid van diploma’s, die stipuleert dat erkende diploma’s Hoger Onderwijs binnen de Benelux in een andere lidstaat automatisch erkend worden op hun niveau (lees een bachelordiploma is een bachelordiploma, een masterdiploma is een masterdiploma). Die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen in de kwaliteit van de opleidingen binnen de Benelux.

Daarnaast blijft het echter belangrijk om voldoende individuele beoordeling aan te houden. Zeker in conflictgebieden kan de kwaliteit van een diploma op een jaar tijd al erg variëren. Bovendien speelt ook de bijkomende werkervaring en onderwijservaring van de aanvrager een rol. Deze kunnen compenseren wanneer er substantiële verschillen zijn tussen de Vlaamse en buitenlandse opleiding. Identieke dossiers bestaan zelden.

In 2018 werden tot nu toe meest aanvragen tot erkenning behandeld uit Syrië (387), daarna volgen Marokko (254) en Nederland (251). In 2016 werden nog 515 aanvragen behandeld over Nederlandse diploma’s. Het aantal erkenningsaanvragen door vluchtelingen maakt de laatste jaren ongeveer ¼ uit van het aantal goedgekeurde vragen om erkenning.

Het exacte aantal aanvragen wordt niet bijgehouden, daarom is het moeilijk om na te gaan of nieuwkomers er vanzelf vlot in slagen om hun diploma te laten erkennen, stelt De Meyer, maar zodra ze contact nemen met VDAB of een mogelijke werkgever worden ze wel begeleid, wat zowel positief als nodig is.