Werken aan Zeelsebaan beginnen nog dit jaar

foto: svl

De Zeelsebaan (N47) in Dendermonde wordt nog dit jaar heringericht. In 2020 volgt het kruispunt Mechelse Poort. Dat liet minister Weyts (N-VA) weten aan Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V).

“We trekken 1,7 miljoen euro uit in 2019 voor een fietspadproject op de Zeelsebaan in Grembergen”, zegt de minister. “Daarbij komen er nieuwe fietspaden tussen Grootzand en Kleinzand, met tegelijkertijd de aanleg van nieuwe riolering en structureel onderhoud van de rijweg. We voorzien ook 150.000 euro voor de openbare verlichting.”

Op diezelfde N47 wordt ook de Scheldebrug op de Martelarenlaan aangepakt. “Die wordt gesaneerd. De investering bedraagt 1,2 miljoen euro”, aldus de minister. “De volledige bovenbouw met wegverharding, fietspaden, dienstpaden, randbalk en leuning wordt verwijderd en heraangelegd.”

Voor het project Zeelsebaan wordt de omgevingsvergunning dit voorjaar aangevraagd. De aanbesteding zal wellicht dit najaar gebeuren. Voor de sanering van de Scheldebrug wordt dezelfde timing nagestreefd. “Het is nog mogelijk dat de aanbesteding van de sanering plaatsvindt in 2020, om ze samen met de Mechelse Poort uit te voeren met de bedoeling om de hinder voor het verkeer zo kort mogelijk te houden”, aldus Weyts.

Mechelse Poort in 2020

Hét zwarte kruispunt in Dendermonde is dat aan de Mechelse Poort. Eerder uitte de Fietsersbond al haar ongenoegen over het feit dat de werken zijn uitgesteld tot 2020. Dat ze in dat jaar waarschijnlijk effectief zullen plaatsvinden, kwam parlementair De Meyer te weten. “Het ontwerp is afgewerkt en dit voorjaar wordt de omgevingsvergunning aangevraagd”, antwoordt Weyts.

“Detailplannen, bestek en meetstaat worden in het najaar opgemaakt zodat in het voorjaar van 2020 de aanbesteding kan gebeuren. Concreet komen er drie fietstunnels onder de Noordlaan, de Leopold-II laan en de Martelarenlaan. Ook bovengronds wordt het kruispunt aangepast. Er worden twee bypasses voorzien door middel van een rechtsafslagstrook die buiten de lichtenregeling valt.” (Het Nieuwsblad, svov )