N446 en Durmebrug in Waasmunster krijgen langverwachte make-over in 2020: “Moordstroken zullen eindelijk tot het verleden behoren”

Foto: Yannick De Spiegeleir –  Burgemeester Du Tré (CD&V) en parlementslid Jos De Meyer zijn verheugd dat er eindelijk een startdatum vastligt voor de werken aan de Durmebrug en de N446.

Burgemeester Du Tré (CD&V) en parlementslid Jos De Meyer zijn verheugd dat er eindelijk een startdatum vastligt voor de werken aan de Durmebrug en de N446. Na jaren van lobbywerk is er eindelijk een startdatum gekend voor het aanpakken van de onveilige N446 en de Durmebrug. Volgend jaar wordt de gewestweg, waar in 2016 nog een fietser om het leven kwam, grondig aangepakt. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) van minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Parlementslid Jos De Meyer volgt de kwestie al tien jaar op. Ook de betrokken gemeentebesturen van Waasmunster, Hamme en Dendermonde verrichtten al heel wat lobbywerk bij de hogere overheid om de onveilige weg aan te pakken. Zo trok Michel Du Tré samen met zijn collega-burgervaders Herman Vijt van Hamme en Piet Buyse van Dendermonde vorig jaar nog richting het kabinet van minister Weyts.

Nu komt er dus eindelijk een gescheiden fietspad. “Na vele jaren aandringen en heel wat lobbywerk, zullen de fietsers eindelijk over een eigen volwaardige fietsinfrastructuur kunnen beschikken en zullen de moordstroken tot het verleden behoren”, stipt Du Tré aan.

Ook De Meyer toont zich verheugd. “Eindelijk wordt er nu werk gemaakt van de aanleg van fietspaden langsheen de N446 en van de vernieuwing van de Durmebrug. Deze belangrijke investeringen zullen ongetwijfeld de verkeersveiligheid op de N446 ten goede komen”, besluit het parlementslid.

Concreet wordt de Durmebrug, die dateert van voor de Tweede Wereldoorlog, vervangen door een stalen bovenbouw. De brug is in slechte toestand en niet meer geschikt voor uitzonderlijk zware transporten. “In maart 2019 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en in het najaar wordt het project aanbesteed. De uitvoering is voorzien in 2020 samen met de aanleg van fietspaden aan de N446. Er wordt een tijdelijke fietsbrug over de Durme voorzien voor het fietsers- en voetgangersverkeer”, weet De Meyer. Voor het vernieuwen van de Durmebrug wordt 1,5 miljoen euro vrijgemaakt door de Vlaamse overheid.

Ook de kruispunten op de N446 worden aangepakt. Het project omvat een structureel onderhoud van de gewestweg bij de aanleg van fietspaden voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. Daarnaast is er 300.000 euro voorzien voor de aanpassing van openbare verlichting. “De aanbesteding van deze werken is voorzien in de tweede helft van 2019.”

Tot slot worden er ook nieuwe fietspaden aangelegd ten zuiden van het complex met de E17. De plannen voor de gescheiden fietspaden zullen voorgelegd worden op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. De uitvoering, voorlopig gepland voor 2020, zal afgestemd worden met andere werken in de omgeving. (Het Laatste Nieuws, Yannick De Spiegeleir)