Herstelling voor E17-brug in Klapstraat in Nazareth

 © Anthony Statius – De brug over de E17 in de Klapstraat in Nazareth.

De brug over de E17 in de Klapstraat (N437) in Nazareth wordt in de loop van 2020 gesaneerd. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een stand van zaken gevraagd over de geplande herstelling van de brug over de E17 in de Klapstraat in Nazareth.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de wegverharding, waterdichting, brugdekvoegen, dienstpaden, dekstenen en leuning van de brug wordt vernieuwd. Daarnaast wordt er een volwaardig fietspad aangelegd en er worden ook betonherstellingen uitgevoerd. De aanbesteding wordt verwacht in het najaar van 2019 en de uitvoering is voorzien in 2020. Het project zal 400.000 euro kosten. (Het Laatste Nieuws, Anthony Statius)