LAND-EN TUINBOUWSECTOR WERKT AAN VEILIGHEID EN PREVENTIE

foto: Vilt

Het aantal bedrijfsongevallen in de land-en tuinbouw blijft hoog, maar de sector werkt aan preventie. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit het antwoord van minister Vandenheuvel op zijn vragen.

Voor De Meyer is de arbeidsveiligheid in de land-en tuinbouw een blijvende zorg. Het totale aantal bedrijfsongevallen in de sector lag in 2017 (met 373) lager lag dan in 2016 (met 386), maar nog hoger dan in 2015 (met 332). Het goede nieuws is dat steeds meer werknemers deelnemen aan vormingscursussen over bedrijfsveiligheid en EHBO. In 2018 namen 4418 land-en tuinbouwers deel aan vormingsmomenten, tegenover 1991 in 2015.

Ook de overheid zet in op preventie en veiligheid. Via het bedrijfsadviessysteem KRATOS kunnen land- en tuinbouwers gratis advies krijgen over het thema arbeidsveiligheid. Tijdens het advies wordt onder meer een rondgang uitgevoerd op het bedrijf, waarbij de adviseur de landbouwer wijst op de verschillende risico’s waaraan de landbouwer, zijn gezin en andere erfbetreders kunnen blootgesteld worden. De tekortkomingen worden hierbij in kaart gebracht en indien nodig worden er ook actiepunten besproken. Daarnaast subsidieert de minister het demonstratieproject ‘Arbeidsveiligheid in de tuinbouw’en werd er een bewustmakingscampagne gestart met tips, folders en instructiefilmpjes. Tijdens de studiedagen rond veeteelt ‘veetournee’ in 2018 werd ook extra aandacht besteed aan arbeidsveiligheid.

De Meyer stipt aan dat veiligheid en preventie ook een belangrijk deel uitmaken van de scholing in het land-en tuinbouwonderwijs, maar dat er inderdaad blijvende aandacht nodig is. “Land-en tuinbouw blijft immers een zeer gevarieerde sector waarin werken met dieren en machines zeer uiteenlopende risicofactoren vormen. 

Aantal ongevallen in de landbouwsector in de periode 2015-2017 (bron: Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico’s)

jaartal: 2015,  2016,  2017

zonder gevolg:  98,  111,  100

tijdelijke onbeschikbaarheid:,  170,  196,  202

blijvende onbeschikbaarheid:  63,  79,  71

dodelijke afloop:  1,  0,  0

totaal aantal ongevallen:  332,  386,  373

Aantal uren en aantal deelnemers opleidingen binnen de landbouwvorming

Jaar, Thema: EHBO,  veilig machinegebruik,  andere,  aantal deelnemers

2015:  138,  185,  43,  1.991

2016 : 150,  247, 55,  3.101

2017:  331,  88,  96,  4.735

2018:  438,  96,  57,  4.428