Vlaanderen trekt geld uit voor fietspaden Damstraat in Nevele

Vlaanderen investeert zowel in 2019, 2020 als 2021 200.000 euro in het fietspadenproject in de Damstraat. Het geld wordt gebruikt om de onteigeningsvergoedingen te betalen voor grondinnemingen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uit Belsele stelde aan Vlaams minister voor Openbare werken en Mobiliteit, Ben Weyts de vraag welke investeringen gepland zijn aan de N437 of Damstraat in Nevele. “Belangrijke investeringen die zowel de fietsveiligheid als het treinverkeer ten goede moeten komen”, zegt Jos De Meyer.

“Uit de antwoorden van de minister blijkt dat Vlaanderen drie jaar lang 200.000 euro wil investeren in het fietspadenproject in de Damstraat. Het geld wordt gebruikt om onteigeningen te vergoeden. Die grondinnames zijn nodig om veilige en vrijliggende fietspaden aan te leggen over een lengte van ongeveer 500 meter. Nadat de innemingen afgerond zijn wordt de vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van het fietspad.”

“Voor de omlegging van de N437 rond het centrum van Hansbeke stelt minister Weyts een budget voor van 1,7 miljoen euro in 2020. Het betreft de aanleg van een rondweg tussen km 1,6 en 1,7 naar aanleiding van de afschaffing van de spoorwegovergang en de uitbreiding van de sporen in Hansbeke door Infrabel.”

“Voor de bouw van de rondweg is het ontwerp opgemaakt en goedgekeurd. De onteigeningen zijn in uitvoering en de bouwvergunning toegekend. Hiertegen liep een bezwaarschrift binnen. Infrabel treedt als bouwheer op bij de werken en zorgt tevens voor de aanbesteding.” (Het Nieuwsblad, jdv)