Vlaams minister Ben Weyts legt bezwaren naast zich neer – Renovatie van Potpolder IV gaat wel degelijk door

De renovatie van Potpolder IV (Hof ten Rijen) is een van de zeven Sigmaprojecten in de Durmevallei
(Foto: repro jvdv)

Bezwaren

WAASMUNSTER – In de streek van Hof ten Rijen heerst beroering over de plannen om Potpolder IV te renoveren, lees: uit te breiden. Volgens Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) moet het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV grondig gerenoveerd worden om de omgeving van Hof ten Rijen te beschermen tegen overstromingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) uit Sint-Niklaas oppert echter dat deze potpolder in Waasmunster nabij de grens met Lokeren een landschappelijk waardevol valleigebied is. De Meyer legde de problematiek voor aan de minister. “De renovatie van dit overstromingsgebied behoort tot de zeven Sigma-ingrepen in de Durmevallei, noodzakelijk om de waterveiligheid te garanderen”, houdt minister Weyts voet bij stuk.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat bezwaren ingediend door bezorgde landbouwers. Ook de Waasmunsterse milieuraad diende een bezwaar in met de bedenking dat het overstromingsgevaar niet te wijten is aan de werking van Potpolder IV, maar aan een slecht functionerend pompgemaal. De gemeente sloot zich aan bij die visie. “We verlenen een gunstig advies over de vervanging van het pompgemaal, maar een ongunstig advies over de overige elementen van de aanvraag”, aldus burgemeester Michel Du Tré. Om de noodzakelijkheid van de ingrijpende werken in te schatten, willen we ons eerst laten voorlichten door een onafhankelijk orgaan.”

Discussie over noodzaak

Minister Weyts is evenwel duidelijk in zijn antwoord aan streekgenoot Jos De Meyer: “Van zodra de omgevingsvergunning is verleend, zullen de werken onverwijld van start gaan”, stelt de minister. “De vaststelling dat er geen afdoende bescherming is tegen overstromingen in de omgeving van het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV, noodzaakt de geplande renovatiewerken. Potpolder IV is een potpolder die reeds werd aangelegd in de jaren ’40 en later als gecontroleerd overstromingsgebied deel uitmaakte van het Sigmaplan van 1977. In 2005 had het gebied dus al een veiligheidsfunctie en werden hieraan natuurdoelstellingen (wetland en verwevingsgebied) toegevoegd. De dijken ter hoogte van het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV worden in overeenstemming gebracht met de Sigma-norm door ophoging en verbreding. De onderhoudsbaggerwerken hebben geen invloed op de dijkhoogte.” Verder antwoordt minister Weyts aan Jos De Meyer: “In het kader van de renovatie van Potpolder IV wordt de bestemming van het binnengebied niet gewijzigd waardoor de landbouwactiviteiten verder kunnen blijven bestaan.” Ultieme reactie van De Meyer: “Ik ben ervan overtuigd dat het gemeentebestuur dit dossier op een kritische maar objectieve wijze verder zal opvolgen.” (Het Nieuwsblad, Jan Van de Velde)