Afscheidsinterview Jos De Meyer: ‘Oplossingen waren voor mij belangrijker dan polariseren’

Jos De Meyer neemt aan het einde van deze legislatuur afscheid als Vlaams Parlementslid en voorzitter van de landbouwcommissie in het Vlaams Parlement.

De landbouw was in zijn leven een rode draad. In een afscheidsinterview roept De Meyer op tot nuance in het debat. Hij benadrukt tevens dat een overheid de landbouw zich in zijn volle diversiteit moet laten ontplooien – en dus niet moet sturen naar één ‘gewenst’ model. De Meyer groeide op in een landbouwersgezin. werd leider van de KLJ, was directeur van de landbouwschool in Sint-Niklaas en mocht sinds 2004 de voorzittershamer van de landbouwcommissie in het Vlaams Parlement hanteren. In die functie raakte De Meyer bekend als een uiterst minzaam mens, iemand die op constructieve wijze overeenkomsten zocht tussen de partijen. Iemand dus ook die moeite heeft met de harde toon van het debat van vandaag en het woekerende populisme.

“Afscheidsinterview Jos De Meyer: ‘Oplossingen waren voor mij belangrijker dan polariseren’” verder lezen

Een broertje dood aan exoot

Het ANB bestrijdt al jaren invasieve, uitheemse plantensoorten in ons land. Elk jaar stijgt het budget: van 16.000 euro in 2014 tot 235.646 euro in 2018. Dat blijkt uit een antwoord op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) aan minister van Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V). ‘De bestrijding van exoten moet efficiënter’, vindt De Meyer. ‘De burger moet zich beter bewust zijn van de risico’s. Er moet nog harder ingezet worden op preventie.’  

“Een broertje dood aan exoot” verder lezen

De Meyer vraagt bij zijn afscheid respect voor landbouw

Vlaams parlementslid en voorzitter van de landbouwcommissie Jos De Meyer (CD&V) kondigde zijn afscheid van de politiek aan. Kort voor de laatste bijeenkomst van ‘zijn’ commissie voor de verkiezingen, op woensdag 3 april, sprak VILT met De Meyer. Sinds 2004 besteedde hij als voorzitter permanente zorg aan constructief overleg. “In zowat alle dossiers uitten de parlementsleden verschillende visies naargelang hun achtergrond en maatschappelijke doelstellingen. Die verschillende standpunten konden aan bod komen, werden geanalyseerd en er is altijd gezocht naar gemeenschappelijke aspecten om ze te verzoenen. Op die manier wordt er in de commissie meegewerkt aan haalbare oplossingen met respect voor de landbouwsector, maar ook voor de verwachtingen vanuit de samenleving.”

“De Meyer vraagt bij zijn afscheid respect voor landbouw” verder lezen

Brede weersverzekering eindelijk goedgekeurd

Beeld: Vilt –  Vereinigte Hagel

Na een hobbelig parcours is de brede weersverzekering woensdag eindelijk goedgekeurd in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartij Groen heeft zich bij de stemming onthouden. De tekst gaat nu naar de plenaire vergadering. Deze brede weersverzekering moet landbouwers vanaf 2020 verzekeren tegen teeltschade nu zij niet langer een beroep kunnen doen op het Landbouwrampenfonds. In de eerste jaren krijgen landbouwers tot 65 procent tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de polis.

“Brede weersverzekering eindelijk goedgekeurd” verder lezen

Nieuwe stap naar invoer brede weersverzekering gezet

foto: Vilt

Zowel in de commissie Landbouw als in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement wordt volgende week een voorstel van decreet over de brede weersverzekering voor de land- en tuinbouw besproken en vermoedelijk ook goedgekeurd. Die verzekering moet ervoor zorgen dat de landbouwers zich vanaf 2020 op de private verzekeringsmarkt kunnen indekken tegen schade aan gewassen als gevolg van een natuurramp. Tot nu toe konden zij zich daarvoor wenden tot het (landbouw)rampenfonds, maar dat systeem gaat nog dit najaar op de schop.

Omdat het einde van het landbouwrampenfonds grote gevolgen kan hebben voor de Vlaamse land- en tuinbouwers maakten de meerderheidspartijen in de Vlaamse regering werk van een volwaardig en werkend alternatief. “Dat moet er nu komen onder de vorm van een brede weersverzekering”, vertelt voorzitter van de Landbouwcommissie Jos De Meyer (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet. Volgens N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch wordt er gekeken naar het systeem van de hagelschade. “Die schade is op dit moment het enige risico waarvoor op de Belgische markt een verzekeringsdekking wordt aangeboden”, stelt hij.

“Nieuwe stap naar invoer brede weersverzekering gezet” verder lezen

JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING

In het debat rond de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een duidelijk engagement van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en de voltallige Vlaamse regering voor een haalbaar en volwaardig alternatief voor het landbouwrampenfonds. De werking van het landbouwrampenfonds zoals we dat vandaag kennen, loopt immers af op 1 september 2019. De Meyer benadrukte in zijn tussenkomst de noodzaak van het voorhanden zijn van een duidelijke en marktconforme weersverzekering.

“JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING” verder lezen

Hele sector kan VLIF-steun noodstroomgeneratoren aanvragen

Alle subsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw hebben recht op ondersteuning voor noodstroomgeneratoren. Ook opslag – batterijen, bijvoorbeeld – komt daarvoor in aanmerking. Dat antwoordde landbouwminister Joke Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw over het risico op stroomtekorten.De Meyer (CD&V) memoreerde aan een recente waarschuwing van het Federaal Planbureau. Tussen 20 oktober en 28 november zou maar een van de zeven kerncentrales in België werken. Daaruit volgt een redelijke kans op stroomtekorten, maar ook de vrees dat die voorkomen worden door voor de hoofdprijs stroom te importeren.

“Hele sector kan VLIF-steun noodstroomgeneratoren aanvragen” verder lezen

Verplichte niet-bindende toelatingsproef diergeneeskunde vanaf 2019-2020

Vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen studenten die de opleiding diergeneeskunde willen volgen moeten deelnemen aan een verplichte niet-bindende toelatingsproef.Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geantwoord op een vraag van de parlementsleden Jos De Meyer (CD&V) en Koen Daniels (N-VA). Momenteel zijn er al verplichte niet-bindende toelatingsproeven voor studenten die aan de hogeschool een opleiding tot leraar willen starten en studenten die aan de universiteit een opleiding tot burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect willen starten.

“Verplichte niet-bindende toelatingsproef diergeneeskunde vanaf 2019-2020” verder lezen

Jos op landbouwstage

Voorzitter van de commissie voor landbouw van het Vlaams parlement Jos De Meyer ging donderdagnamiddag op uitnodiging van de Landelijke Gilde op zomerstage bij de familie D’Hooghe in Nieuwkerken-Waas. Vooral de professionele manier waarop aan verbreding gedaan wordt trok de aandacht van Jos. ‘De landbouwsector ken ik vrij goed in de praktijk door de vele contacten met landbouwers die ik heb, maar hoe een goed melkveebedrijf deze in-de-media-veelbesproken verbreding in de praktijk aanpakt, ben ik enorm benieuwd naar’, liet Jos De Meyer weten voor de start van de stage.

“Jos op landbouwstage” verder lezen

116 bedrijfsovernames met VLIF-steun in 2017!

In 2017 konden 116 jonge landbouwers een bestaand bedrijf overnemen dankzij een financieel duwtje onder de vorm van VLIF-overnamesteun. Die steun kan 40.000, 55.000 of 70.000 euro bedragen, afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat. De meeste overnames gebeurden in de provincie Oost-Vlaanderen, gevolgd door de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen, dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V) om de verjonging in de Vlaamse land- en tuinbouwsector in kaart te brengen.

“116 bedrijfsovernames met VLIF-steun in 2017!” verder lezen

Warm pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer voor voldoende middelen voor het land- en tuinbouwonderwijs!

Land- en tuinbouw en het onderwijs daarin liggen onderwijscommissaris Jos De Meyer na aan het hart. Inzake uitrusting hadden zulke scholen heel wat noden, die zij onvoldoende konden betalen vanuit de reguliere werkingsmiddelen en voor bv. steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kwamen ze niet in aanmerking. Wat kon de minister doen?

“Warm pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer voor voldoende middelen voor het land- en tuinbouwonderwijs!” verder lezen

Sterke vergroening dienstwagens Vlaamse ministers

De dienstwagens van de Vlaamse ministers zijn een stuk milieuzuiniger dan enkele jaren geleden. De gemiddelde ecoscore van de wagens op de Vlaamse kabinetten is op twee jaar tijd gestegen van 58,6 naar 70,1. De rest van het wagenpark van de Vlaamse overheid hinkt nog wat achterop, maar ook daar zijn de regels intussen aangescherpt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V).
De dienstvoertuigen van de Vlaamse ministers worden jaar na jaar groener. Zo was de gemiddelde ecoscore van de Vlaamse dienstvoertuigen in 2010 nog 54,62. In 2015 was dat verbeterd naar 58,6 en volgens de laatste cijfers (van eind maart 2018) ligt de gemiddelde score intussen op 70,1.
De ecoscore geeft met een waarde van 1 tot 100 aan hoe milieuvriendelijk uw voertuig is. Hoe hoger de score, hoe beter voor het milieu.
De milieuzuinigste van de 39 dienstwagens op de Vlaamse kabinetten staat bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Diens nieuwe elektrische Hyundai haalt een score van 88. Twee dieselwagens op het kabinet van minister Liesbeth Homans en een dieselwagen op het kabinet van Sven Gatz halen met 60 de laagste scores.
Op het kabinet-Homans benadrukt men dat de twee bewuste wagens poolwagens zijn die amper gebruikt worden en dat de minister zelf gebruik maakt van een groenere Volvo (met een score van 75). “Sowieso wordt bekeken of we die poolwagens nog wel zouden vervangen wanneer ze worden weggedaan”, klinkt het nog.
Terwijl de meeste kabinetten vier of vijf dienstwagens gebruiken, doet het kabinet van CD&V-minister Joke Schauvliege het met drie wagens.
De rest van het wagenpark van de Vlaamse overheid hinkt wel wat achterop, niet alleen tegenover de kabinetten, maar ook tegenover het totale wagenpark. Zo bedroeg de gemiddelde ecoscore van het wagenpark van de Vlaamse overheid in 2016 (voor 2017 zijn er nog geen cijfers) 58,7 , terwijl het volledige Belgische wagenpark dat jaar afklopte op 59,3.
Vlaams minister Homans heeft de regels voor de Vlaamse overheid wel aangescherpt om het wagenpark te vergroenen en te ontdieselen. Verder streeft de Vlaamse overheid naar een gemiddelde ecoscore van 67 tegen 2020 voor het volledige wagenpark. “Uit de cijfers blijkt dat men daar nog zeer ver van af staat”, zegt CD&V-parlementslid De Meyer, “en men kan ook moeilijk spreken over ‘het goede voorbeeld’ als de ecoscore van de auto’s bij de gewone burger beter is dan die van de overheid”. (Belga)