Sint-Niklaas: jeugdstad van Vlaanderen!

Sint-Niklaas kreeg eerder dit jaar de titel van “Vetste gemeente”, de gemeente met het beste jeugdbeleid.
Dit beleid wordt gekenmerkt door de investeringen op gebied van jeugdinfrastructuur en jeugdruimte, aandacht voor communicatie en participatie van de jeugd, het inzetten op evenementen voor kinderen en jongeren, aandacht voor kinderrechten, de begeleiding en ondersteuning van de 57 lokale jeugdverenigingen en de eigen werking van de pretcamionette.

Minister Pascal Smet kwam vrijdag op bezoek om de geheimen achter het succesverhaal van het Sint-Niklaas jeugdbeleid te ontdekken. Wij waren hierbij graag aanwezig.

Van harte proficiat aan de jeugdraad, de jeugddienst en aan de Schepen voor Jeugd!

Vlaamse scholenbouw baart Europa zorgen

Brussel l Europa vindt dat Vlaanderen bij de grootscheepse inhaaloperatie voor scholenbouw privé-investeerder BNP Paribas Fortis te veel uit de wind zet. Als de toestand niet opgelost raakt, dan riskeert de Vlaamse regering anderhalf miljard euro extra uitgaven te moeten inschrijven op de begroting.

Om de immense achterstand in scholenbouw te verkleinen besliste toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) in 2005 om samen met een privépartner anderhalf miljard euro in scholenbouw te pompen. Het voordeel van zo’n publiek-private samenwerking is dat ze niet in de begroting opduikt. Tenzij Europa, zoals nu dreigt te gebeuren, dwarsligt.

Volgens afspraken kan zo’n zijsprong buiten de begroting enkel wanneer het risico voor de privépartner groot genoeg is. Anders, zo redeneert Europa, gaat het om een gewone overheidsuitgave. “Dat risico is het probleem”, zegt Dirk Vanstappen, directeur van de Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs (DIKO). “Het zou niet groot genoeg zijn.”

Dat dat euvel nu pas, nu alles eindelijk bijna in orde is, naar boven komt, zou de normale gang van zaken zijn. “In dit soort dossiers komt Europa er pas in allerlaatste instantie aan te pas”, legt Vanstappen uit. “Je kunt wel bij de Nationale Bank op voorhand vragen of ze denken dat alles conform is. Dat is destijds in 2005 gebeurd en alles klopte.”

Alleen loopt hele project al jaren vertraging op. Ironisch genoeg net omdat Vandenbroucke juridisch een waterdicht plan wou. In de tussentijd is de Europese regelgeving niet blijven stilstaan. “Ondertussen mag niet meer dan de helft van het bedrag dat geïnvesteerd wordt, gewaarborgd worden door een overheid”, zegt Vanstappen. “Dat is hier wel het geval. De overheid betaalt een deel van de lening terug door subsidies en voor het deel dat de scholen zelf betalen staat ze ook nog eens borg. In feite kun je dus zeggen dat zogoed als de volledige anderhalf miljard gewaarborgd is.”

Zeker van terugbetaling

Eurostat, de dienst die uiteindelijk een dwingend advies zal geven over de vraag of de anderhalf miljard als overheidsuitgave bekeken moeten worden of niet, heeft tot nu toe een voorlopig advies gegeven dat om meer verduidelijking vraagt. In de wandelwagen valt op te vangen dat ze nooit zullen toestaan dat deze deal, waarbij financierder BNP Paribas Fortis zogoed als zeker is van de terugbetaling, buiten de begroting gehouden zal worden. Dat zou een zware dobber kunnen betekenen, zeker in economisch krappe tijden.

Bij BNP Paribas Fortis kon gisteren niemand reageren. Het kabinet van minister Pascal Smet (sp.a) zegt “bezig te zijn met het beantwoorden van de vragen aan Eurostat”. “Er is wel degelijk een reëel probleem”, bevestigt Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V), die het dossier op de voet volgt. “Ik hoor dat de gesprekken met BNP Paribas Fortis bezig zijn. Er wordt naar een oplossing gezocht, maar voor de Vlaamse begroting kan dit inderdaad slecht nieuws betekenen.”

Wat boekhoudkundig kunst- en vliegwerk en enige toegevingen van de kant van BNP Paribas Fortis zouden naar verluidt een mouw aan het probleem kunnen passen. Al blijft het dan nog steeds de vraag of Eurostat met die kunstgreep zal instemmen. Eurostat is overigens niet gebonden aan een termijn om het definitieve advies te geven.

De hele operatie, die de naam DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) kreeg, zou volgens de initiële planning tegen pakweg volgend jaar 211 nieuwe schoolgebouwen opgeleverd moeten hebben. In werkelijkheid moet de eerste steen nog gelegd worden. Dat zou eindelijk in de loop van dit schooljaar moeten gebeuren. “Wat dat betreft zal de beslissing van Europa geen enkele impact hebben”, zegt Vanstappen. “De contracten met de schoolbesturen zijn afgesloten, de bouwaanvragen lopen. Het werk kan beginnen.” Dat is niets te vroeg. Scholen die momenteel via de reguliere wachtlijst een standaardbouwdossier indienen, moeten bijna twintig jaar geduld hebben.

De Morgen, Kim Herbots

Pluim voor Sint-Laureins

Vorige zondag was ik te gast in Watervliet (Sint-Laureins) voor de inhuldiging van het nieuwe multifunctionele sport- en voetbalterrein met bijhorende kantine en kleedruimtes. In mijn gelegenheidstoespraak gaf ik een pluim aan het gemeentebestuur maar ook aan de vele vrijwilligers die het sport- en verenigingsleven ondersteunen. Daarnaast had ik in mijn speech ook bijzondere aandacht voor het Vlaamse plattelandsbeleid: zo verwees ik naar het plattelandsfonds en de zorgen bij de nieuwe omkaderingsregeling voor het basisonderwijs in typische plattelandsgemeenten.

CD&V – volksvertegenwoordiger Jos De Meyer viert mee 10 jaar CD&V – zaterdag 27 augustus – Begijnhofpark – Kortrijk

Samen Is Super in Kortrijk

‘Verbinden doe je niet enkel in boekjes en flyers, maar moet je ook beleven … Vier samen met ons 10 jaar CD&V in Kortrijk.

CD&V nodigt u uit op haar verjaardagsfeest in Kortrijk met o.a. BBQ, Straattheater, Bezoek Museum 1302, Radio Modern, Ontdek Kortrijk Zoektocht, …
Samen is super in Kortrijk beleven, CD&V heeft voor u een programma samengesteld om u tegen te zeggen.
Met onze ‘Samen is Super’-activiteitenkaart kan je heel wat beleven in Kortrijk. Met deze kaart kan je deelnemen aan alle activiteiten die CD&V voor jullie heeft uitgewerkt met haar partners.

Buurtschool blijft belangrijk!

Het belang van de wijk- en de dorpsscholen voor het lokale buurt- en dorpsleven kan niet genoeg worden benadrukt. Deze schooltjes zijn soms kleiner van omvang of het zijn vestigingsplaatsen van andere scholen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Pascal Smet naar gedetailleerd cijfermateriaal.

Smet stelde eerst en vooral dat de aanwezigheid van scholen of vestigingsplaatsen in kleinere dorpen belangrijk kan zijn. Over hoe deze beter ondersteund kunnen worden hield hij zich op de vlakte. Momenteel overlegt hij met de onderwijspartners over de invoering van het nieuwe omkaderingssysteem in het basisonderwijs en hij wil niet vooruitlopen op het verdere verloop van deze gesprekken.

Uit de cijfers van Smet blijkt dat 698 scholen twee vestigingsplaatsen hebben, 203 drie vestigingsplaatsen, 35 vier vestigingsplaatsen, 6 vijf vestigingsplaatsen en 1 heeft zes vestigingsplaatsen.

7% van de vestigingsplaatsen telt minder dan 40 leerlingen, 19% telt tussen de 40 en 90 leerlingen en 75% telt meer dan 90 leerlingen. In 62% van de vestigingsplaatsen wordt zowel kleuter- als lager onderwijs aangeboden, in 20% enkel kleuter-, in 18% enkel lager onderwijs.

“In heel wat gevallen telt een school, zeker in landelijke gebieden, meerdere vestigingsplaatsen. Een kleinere school impliceert minder schaalvoordelen en door het aantal te onderhouden sites hogere kosten. Daar moet in de betoelaging van de omkadering rekening mee gehouden worden. Basisonderwijs dicht bij eigen huis, in eigen dorp of wijk moet het uitgangspunt blijven”, aldus Jos De Meyer.