“Boerderij in de stad”

Vorig weekend vond “Boerderij in de stad” plaats. De Grote Markt werd omgebouwd tot een levende boerderij met koeien, paarden, neerhofdieren, landbouwmachines en een landschapstuin. Een prachtig bloementapijt werd aangelegd door de siertelers (AVBS).
Alle plaatselijke landbouworganisaties werkten mee aan dit feestelijk weekend.
Als voorzitter van de commissie Landbouw, Visserij en Platteland hield ik een gelegenheidstoespraak.
Op de foto samen met de schepen voor Landbouw Ben Van Eynde en schepen voor Cultuur Lieve Van Daele

School- of studietoelagen nu al aanvragen

Belangrijk!

Het aanvraagjaar voor een school-of studietoelage 2012-2013 is al gestart. Vanaf 1 augustus kunnen ouders of leerlingen een aanvraag indienen tot en met 1 juni 2013. Als ze vragen hebben over hun aanvraag of het vervolledigen van hun dossier, kunnen zij bij de afdeling Studietoelagen of zijn partners terecht.

Vanaf 20 augustus ontvangt de afdeling Studietoelagen opnieuw bezoekers, telkens op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 u. zowel in Brussel als in de provinciale cellen. Op de website www.studietoelagen.be vind je een overzicht van de adressen. Tijdens deze bezoeknamiddagen kan de afdeling aanvragen digitaal indienen, zelfs zonder pincode. Een digitale aanvraag kan sneller worden afgewerkt, want het vraagt geen registratietijd.

Wensen ouders hulp om een school- of studietoelage aan te vragen, dan kunnen ze ook terecht bij OCMW’s en steden. Deze organisaties kunnen samen met de aanvrager een school- of studietoelage online aanvragen, zonder dat de aanvragers zelf de PINcode van hun e-id moeten kennen.
Meer informatie over de OCMW’s en steden die deelnemen aan dit initiatief, vind je ook op de website. Er worden opnieuw zitdagen in de gemeentes georganiseerd. Een overzicht is beschikbaar op de website. Ze vinden plaats tijdens de maanden september, oktober en november.