Zij-instromers in het onderwijs

Interview met Jos De Meyer in De Ochtend (Radio 1) van donderdag 19 juni 2014
Wie op het punt staat een carrièreswitch te maken vanuit de privé naar het onderwijs, moet wel opletten, schreef De Standaard deze ochtend, want de regeling zoals die is voorgesteld door de ontslagnemende Vlaamse regering lijkt niet in orde te zullen komen voor 1 september. Er zijn daar nog wat haken en ogen aan.

– Goedemorgen, Jos De Meyer, CD&V-specialist onderwijs. Er zijn dingen die voor vertraging lijken te zorgen in het uitvoeren van die beslissingen?
– Dat klopt. Ik ga misschien eerst ons fundamenteel uitgangspunt stellen: kinderen en scholen verdienen de beste leerkrachten. Concreet: zorg ervoor dat je jonge mensen die bewust gekozen hebben voor het onderwijs, kunt behouden in hun job. En anderzijds geef je ook kansen aan zij-instromers om te kiezen voor een onderwijsloopbaan. Dat is voor ons fundamenteel. Maar als zij-instromers die morgen starten in het onderwijs twintig jaar anciënniteit meekrijgen en zij die gisteren gestart zijn geen enkel jaar, dan vinden wij dat een discriminatie die werkelijk té groot is.

– En met die discriminatie wordt in de huidige regeling dan niet voldoende rekening gehouden?
– Inderdaad. De huidige Vlaamse regering heeft op voorstel van minister Smet beslist dat zij-instromers in de toekomst twintig jaar anciënniteit zouden kunnen meekrijgen, maar deze principiële beslissing moest voorgelegd worden aan de Raad van State, en moest ook naar het sociaal overleg gaan. Op dit moment is er nog geen advies van de Raad van State en anderzijds is er een eerste gesprekje geweest met de vakorganisaties en er is hen medegedeeld dat er geen enkele ruimte was voor overgangsmaatregelen. Ja, u begrijpt dat dat sociaal overleg op dat moment niet lang duurt en onmiddellijk gedaan is. Ik denk dat het fundamenteel is dat men het advies van de Raad van State afwacht, en dat zal de Vlaamse regering ook doen. Tegelijkertijd moet men zoeken hoe er verantwoorde overgangsmaatregelen gevonden kunnen worden voor mensen die voorheen reeds ingestapt zijn op een manier die vandaag én morgen financieel haalbaar is.
– Financiële haalbaarheid, daar stellen jullie je vragen bij… Wil dat dan zeggen dat mensen die er nu aan denken om de overstap naar het onderwijs te maken, niet zeker zijn dat ze op 1 september ook al hun anciënniteit mee zullen krijgen?
– Ik vrees een beetje dat dit het geval is. Natuurlijk, er is hen ook nooit medegedeeld dat dit effectief een beslissing is. Er is altijd gezegd: hier zijn gesprekken over bezig, hier zijn onderhandelingen noodzakelijk.
– Minister Smet heeft toch al aangekondigd dat het rond was, dacht ik.
– Dan is dat zijn verantwoordelijkheid, maar er is nooit een formele beslissing genomen, er is geen besluit van de Vlaamse regering. En als minister Smet zijn maatregel wil invoeren zoals die oorspronkelijk voorlag, dan stel ik onmiddellijk de vraag of het rechtvaardig is dat iemand die morgen start eventueel twintig jaar anciënniteit kan meenemen, en iemand die gisteren gestart is maar ook reeds twintig jaar in de privé werkte, nul jaren anciënniteit kan meenemen.
– U vindt dus eigenlijk dat mensen die dat vroeger gedaan hebben ook op een of andere manier van dat soort regelingen zouden moeten kunnen profiteren?
– Inderdaad. De vraag is alleen: is twintig jaar haalbaar? En moeten diegenen die gisteren ingestapt zijn even veel meekrijgen als degenen die morgen instappen? Maar daarvoor is er juist sociaal overleg.
– Er is dus enerzijds die timing die 1 september die dan problematisch lijkt te zijn, maar ik hoor u als CD&V-vertegenwoordiger ook zeggen dat eigenlijk de inhoud van die regeling wat jullie betreft opnieuw besproken moet worden dan?
– We zijn niet tegen het principe, maar het is wel zo dat de modaliteiten best besproken worden met het onderwijsveld. Wij stellen altijd: een goed onderwijsbeleid voer je samen met het onderwijsveld, en niet tegen het onderwijsveld.
– Is dit ook iets wat volgens u op de tafel van de Vlaamse onderhandelaars moet komen?
– Dat hangt er een beetje van af hoe snel het dossier evolueert. Is er heel snel een advies van de Raad van State, en kan men toch nog het sociaal overleg heel snel heropstarten en tot een compromis komen, dan is het misschien nog mogelijk dat de huidige regering een beslissing neemt. Is dat niet mogelijk, ja dan zal het automatisch de volgende regering zijn. Een goede beslissing is belangrijker dan een snelle beslissing. Kan dit voor 1 september, zoveel te beter.

Beluister het interview op http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/regeling-voor-zij-instromers-nog-niet-rond

Eedaflegging in het Vlaams Parlement

Op dinsdag 17 juni 2014 werd de openingszitting gehouden van het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 25 mei. Niet minder dan 64 van de 124 parlementsleden zijn nieuw in dit halfrond. Jos De Meyer, al van bij de start lid van het Vlaams Parlement, heeft als op één na langst zetelend Vlaams volksvertegenwoordiger ervaring te over, maar ook hij begint enthousiast en vol dynamiek aan de nieuwe legislatuur.

17.369 maal bedankt!

Hartelijk dank voor de steun tijdens de campagne en de felicitaties achteraf. Morgen gaan we terug aan de slag, vandaag wil ik nogmaals iedereen danken die me een voorkeurstem heeft gegeven. Ik ben fier op het resultaat! Ik haalde met mijn 17.369 voorkeurstemmen in de provincie de hoogste score van de Wase kandidaten, met ruim 4.000 stemmen meer dan de tweede Wase kandidaat.