Vakantie

Samen met Anna, één van onze zes kleinkinderen,
wens ik jullie aan aangename vakantie!

Eén op drie leerkrachten ouder dan 50 werkt deeltijds

Meer dan een kwart van de leerkrachten koos er afgelopen schooljaar voor om een tijd niet of deeltijds te werken, zo schrijven de kranten van Mediahuis woensdag.
Afgelopen schooljaar vroeg liefst 15 procent meer leerkrachten deeltijds verlof aan in vergelijking met twee jaar eerder. In totaal gaat het om 33.388 leerkrachten, of 27 procent. “Ik verwacht nog een sterke toename voor 2 september”, zegt Vlaams Parlementslid Jos De Meyer, die cijfers opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
Ter vergelijking: in 2015 nam 12,5 procent van de werkende bevolking in Vlaanderen een vorm van loopbaanonderbreking, of tijdskrediet in de privésector.
Vooral 50-plussers stappen nog snel in het systeem. Onder hen koos afgelopen schooljaar liefst 34 procent voor een deeltijdse dienstonderbreking. Ook daar een stijging van 15 procent.
Volgens de vakbonden maken de leraren nog snel gebruik van het huidige systeem, voor het verandert op 2 september. “Tot dan zal hun aantal wellicht nog sterk ¬toenemen”, aldus De Meyer.
Nu kunnen leraren hun loopbaan tot vijf jaar lang deel- of voltijds onderbreken, zonder daar een reden voor te hoeven geven, en kunnen ze toch een vergoeding ontvangen. In de plaats komt het zorgverlof: enkel voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand of voor het volgen van een opleiding, krijgen leraren nog een uitkering. (Belga)
______________________________

Leraren werken massaal deeltijds (nu het nog kan)
Meer dan een kwart van de leerkrachten koos er afgelopen schooljaar voor om een tijd niet of deeltijds te werken. Bij de 50-plussers is dat zelfs één op de drie, of bijna vijftien procent meer dan twee jaar eerder. Volgens de vakbonden maken de leraren nog snel gebruik van het huidige systeem, voor het verandert op 2 september. “Tot dan zal hun aantal wellicht nog sterk ¬toenemen”, zegt parlementslid Jos De Meyer.
“Leraren grijpen nog snel hun kans om deeltijds te werken. En volledig terecht”, zegt Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs. Nu kunnen zij hun loopbaan tot vijf jaar lang deel- of voltijds onderbreken, zonder daar een reden voor te hoeven geven, en kunnen ze toch een vergoeding ontvangen.
Vanaf 2 september gaat dat hele systeem op de schop. In de plaats komt het zorgverlof: enkel voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand of voor het volgen van een opleiding, krijgen leraren nog een uitkering. “Zorg voor zichzelf zit daar jammer genoeg niet bij”, zegt Heyndrickx.
Volgens de vakbonden maken leraren daarom nog snel gebruik van het huidige systeem. Dat blijkt ook uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Afgelopen schooljaar vroegen liefst 15 procent meer leerkrachten deeltijds verlof aan in vergelijking met twee jaar eerder. Het gaat om 33.388 leerkrachten, of 27 procent van het totaal. “En ik verwacht nog een sterke toename voor 2 september”, zegt De Meyer.
Ter vergelijking: in 2015 nam 12,5 procent van de hele werkende bevolking in Vlaanderen een vorm van loopbaanonderbreking, of tijdskrediet in de privé.
Volgens vakbond COC nemen leraren het zekere voor het on¬zekere. “Want met deze regering weet je nooit wat er gebeurt”, zegt secretaris-generaal Jos Van Der Hoeven. “De pensioenleeftijd is al verhoogd, en de beloofde maatregelen om het werk werkbaar te houden blijven voorlopig uit.”
Geen pensioenverlies
Vooral 50-plussers zouden daarom nog stel instappen in het huidige systeem. Onder hen koos afgelopen schooljaar liefst 34 procent voor een vorm van deeltijdse dienstonderbreking. Ook daar een stijging van bijna 15 procent.
In het nieuwe verlofsysteem kunnen 55-plussers wel nog steeds ¬minder werken zonder pensioen te verliezen. Voor Crevits was het cruciaal om die mogelijkheid te behouden. De ¬vakbonden hebben hun bedenkingen. “Want de andere ¬leraren zullen enkel een goed evenwicht kunnen vinden tussen werk en privé door minder te werken, en dus loon te verliezen”, zegt Van Der Hoeven. (Het Nieuwsblad, Jens Vancaeneghem)

10 Nieuwe capaciteitsprojecten in Sint-Niklaas goedgekeurd door minister Hilde Crevits!

De belangrijkste cijfers voor Sint-Niklaas:

– 10 nieuwe capaciteitsprojecten
– Voor een bedrag van 6,3 miljoen euro in totaal (voor de periode 2016-2018)
– Er komen 905 plaatsen bij in het basisonderwijs. Na Antwerpen en Brussel (Gewest) is dat het hoogste aantal plaatsen dat er bij komt in een capaciteitsgemeente.
– Voor volgende scholen:

Heilige Familie – € 496.000 – 120 plaatsen
OLVP Ten Bos – € 994.585 – 103 plaatsen
OLVP Plezantstraat – € 1.679.328 – 220 plaatsen
Broederschool Driegaaien – € 490.000 – 88 plaatsen
De Watertoren – € 952.000 – 120 plaatsen
De Droomballon – € 399.000 – 72 plaatsen
De Ark – € 650.000 – 49 plaatsen
Leeburg Sinaai – € 53.760 – 22 plaatsen
Sint-Catharina Tinelstraat Sinaai – € 186.327 – 44 plaatsen
Gavertje 4 – € 399.000 – 67

PERSMEDEDELING

13.146 extra plaatsen in scholen in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De volgende 3 jaar komen er nog eens 13.146 extra plaatsen bij via 126 projecten scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om extra plaatsen in de klas in 15 steden en gemeenten die door de groei van de bevolking met het meeste plaatsgebrek kampen. Voor het eerst komen er extra plaatsen in secundaire scholen. De 126 projecten vertegenwoordigen een waarde van 150 miljoen euro. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits rekent er op dat de projecten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Dit is opnieuw een belangrijke stap in het kader van de inhaalbeweging scholenbouw.
Sinds 2010 kent de Vlaamse Regering bijkomende middelen toe voor extra plaatsen in basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om middelen die bovenop de jaarlijkse investeringen in scholenbouw en het publiek-privaat scholenbouwprogramma ‘Scholen van Morgen’ geïnvesteerd worden.
In het voorjaar besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om in 2016, in 2017 en in 2018 150 miljoen euro te investeren in extra plaatsen in de klas. Dat vertaalt zich in 126 projecten. In tegenstelling tot vroeger zijn er budgetten voor 3 jaar gepland in plaats van 1 jaar. Zo kunnen scholen in steden en gemeenten op langere termijn plannen.
Alles samen krijgen scholen in 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomende middelen. Die steden kampen door de aangroeiende bevolking met de grootste noden. Die noden zijn wetenschappelijk en objectief onderbouwd via de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs.
De geselecteerde steden en gemeenten zijn: Antwerpen, Bonheiden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Edegem, Gent, Grimbergen, Halle, Landen, Machelen, Mechelen, Meise, Schoten, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen en Wemmel.
Lokale werkgroepen rond schoolcapaciteit hebben projecten voorgesteld en de voorstellen zijn door de Vlaamse overheid gescreend.
13.146 extra plaatsen in de klas
De klemtoon ligt op extra plaatsen in klassen in het basisonderwijs omdat er daar op dit moment of in de nabije toekomst (2020-2021) vooral plaatsen te kort zijn. Concreet gaat het in het basisonderwijs om de realisatie van 11.213 extra plaatsen. Antwerpen is koploper met 3798 plaatsen, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 1511 plaatsen en Sint-Niklaas met 905 plaatsen.
Voor het eerst komen er ook extra plaatsen bij in het secundair onderwijs. Het zijn er 1933: in Antwerpen (1323 plaatsen), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (460), Grimbergen (50), Halle (50) en Tienen (50).
Naar aantal projecten gaat het in Antwerpen om 42 projecten, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 13 projecten, in Sint-Niklaas om 10 projecten.
De volledige lijst met een gedetailleerd overzicht van alle individuele capaciteitsprojecten vindt u in de bijlage.
Werken nauwgezet opvolgen
Minister Crevits vindt het cruciaal dat steden en gemeenten ervoor zorgen dat de extra plaatsen in scholen zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Er vindt op het terrein een kentering plaats. Voor de periode 2010-2015 werd er voor ruim 221 miljoen euro aan middelen verdeeld over 12 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed voor 24.801 plaatsen. De start van de werken kwam vrij traag op gang, nu is er verbetering merkbaar, zo blijkt uit twee analyses. Intussen zijn er 11.258 plaatsen gerealiseerd, voor 5500 plaatsen zijn de werken bezig en voor 8043 plaatsen moeten de werken nog starten. Met de 13.146 plaatsen voor de volgende 3 jaar gaat het om een totaal van bijna 38.000 plaatsen.
De extra plaatsen maken deel uit van de inhaalbeweging scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nog nooit werden er zoveel middelen in scholenbouw geïnvesteerd als nu.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De volgende 3 jaar creëren we extra plaatsen voor kinderen in scholen in 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We voeren de daad bij het woord met de realisatie van nog eens 13.146 bijkomende plaatsen. Deze keer gaat het niet alleen om plaatsen in het basisonderwijs, maar voor het eerst ook in het secundair onderwijs. We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren les kunnen volgen in kwaliteitsvolle klassen. Het is een belangrijke taak om erop toe te zien dat de toegekende euro’s ook snel resulteren in extra plaatsen op het terrein, in de scholen zelf. Daarom maken we werk van een permanente monitoring van de toegekende middelen.”
Persinformatie:
Katrien Rosseel
Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
0475/44.58.32.
Persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

“Meer zonnepanelen op schooldaken,” antwoordt Crevits aan Jos De Meyer!

Onderwijsminister Hilde Crevits wil meer zonnepanelen zien op de daken van de Vlaamse scholen. Dat antwoordde ze donderdag in het Vlaams parlement op een vraag van Jos De Meyer (CD&V).
Slechts 14 procent van de scholen in Vlaanderen wekt op dit moment zelf energie op, meestal via zonnepanelen. “Met een patrimonium van 16,6 miljoen vierkante meter oppervlakte liggen er duidelijk nog kansen voor het grijpen”, aldus Crevits.
De minister wil dat de scholen een actieve rol gaan spelen in het Zonneplan dat collega Tommelein enkele weken geleden voorstelde. Daarin is onder meer opgenomen dat voor energiebesparende maatregelen kan worden geleend aan 1 procent op een termijn van tien jaar. “Dat biedt interessante opportuniteiten voor de vele scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs”, vindt Crevits.
Tegen de volgende Vlaamse Klimaattop, begin december, wil ze concrete voorstellen kunnen doen. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) mag nadenken over een mogelijke financiële ondersteuning. In aanloop naar de Klimaattop komen er ook nog twee rondetafels waar het onderwijsveld zelf voorstellen kan doen. (Belga)
Het volledige verslag vindt u via onderstaande link:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1065924/verslag/1074658

Vernieuwde verlofsystemen starten gelijktijdig in hoger onderwijs en leerplichtonderwijs

Ook in het hoger onderwijs wordt het “zorgverlof” ingevoerd op 2 september 2016, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits van Onderwijs. Ook de andere vernieuwingen aan de verlofsystemen zullen in het hoger onderwijs worden ingevoerd zodra ze ingaan in het leerplichtonderwijs. Dat is belangrijk nieuws voor personeelsleden met een gemengde opdracht in verschillende onderwijsniveaus.
Omdat buiten het zorgverlof voor specifieke sociale noden geen vergoedingen meer voorzien worden, verwacht minister Crevits dat het aantal uren verlof en afwezigheid in het onderwijs op termijn zal dalen. “Dit zal betekenen dat in de toekomst het totaal aantal leerkrachten dat in een vervangingsopdracht is tewerkgesteld, zal verminderen, “ aldus de minister.
De Meyer verwacht wel een forse toename van het aantal vervangingsopdrachten per 1 september doordat vele benoemde personeelsleden wellicht gebruik zullen maken van de laatste mogelijkheid tot een ongemotiveerde gedeeltelijke loopbaanonderbreking met financiële ondersteuning.
Nu ook de gedeeltelijke loopbaanonderbreking aan het eind van de loopbaan is afgeschaft, is het wel interessant dat een personeelslid vanaf 55 jaar onbezoldigd deeltijds verlof kan opnemen, vindt De Meyer. Hij waardeert de communicatie over de vernieuwingen, maar dat is nodig ook, stelt hij, want naast het Vlaamse zorgverlof bestaan er ook nog federale loopbaanonderbrekingen voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen en medische bijstand.

Geen leerlingen meer weigeren in studierichtingen met minimumpakketten

In het kader van de vrijheid van onderwijs kunnen sommige scholen extra middelen krijgen voor bepaalde studierichtingen: dat zijn de zogenaamde minimumpakketten. Reeds in 2010 wees het Rekenhof erop dat sommige scholen die studierichtingen bewust klein hielden om hun minimumpakketten te kunnen behouden en de extra middelen dan te kunnen inzetten voor andere doeleinden. Na de bespreking van mijn vraag hierover op de commissie Onderwijs is nu toch vastgelegd dat een school die minimumpakketten krijgt ook een verklaring op eer moet afleggen dat ze geen leerlingen zal weigeren in de studierichtingen waarvoor ze minimumpakketten krijgt. Een kwestie van eerlijkheid…

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12997