Nieuwe toekomst wenkt voor site De Klavers in Belsele!

Sint-Niklaas – De toekomst van de site De Klavers in de Sint-Andriesstraat in Belsele is onderwerp van een onderzoek. Zowel jeugd- als andere verenigingen willen er meer ruimte en aangepaste infrastructuur.
De site “De Klavers” is de ideale plaats om nieuwe lokalen te vestigen voor KLJ, De Galjaar, turnkring Ritmica, de buitenschoolse opvang”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer uit Belsele. “Deze organisaties hebben op dit moment een infrastructuur die totaal onaangepast is en niet altijd even veilig. Het is bijzonder belangrijk voor de Belseelse kinderen en jongeren dat voor deze projecten daadwerkelijk stappen vooruit worden gezet.”

“Ik vraag uitdrukkelijk dat deze infrastructuur deze legislatuur gerealiseerd wordt, maar dan moeten er dringend concrete plannen gemaakt worden zodat een bouwvergunning kan worden aangevraagd”, zegt De Meyer.
Volgens schepen Wout De Meester (Groen!) is het dossier in volle evolutie.
“Het stadsbestuur gaf aan de administratie de opdracht het projectgebied achter en rond de site De Klavers ruimer te bekijken om tot één ruimtelijke visie te komen waarin zowel de ruimtevragen van Gavertje 4, buitenschoolse kinderopvang, jeugd en sport worden opgenomen”, antwoordde De Meester.
“Op 28 juni 2016 vond een overleg plaats met de verantwoordelijken van JC De Galjaar en KLJ Belsele om de stand van zaken in het dossier met hen te bespreken. Deze pistes worden nu verder uitgewerkt met het oog op de budgetbesprekingen 2017.” (Het Nieuwsblad, Sylvain Luyckx)
____________________
“We vinden plekje voor iedereen”
De stad wil volgende maand klaarheid scheppen over de multifunctionele invulling van de site De Klavers in Belsele. Liefst zes verenigingen en organisaties vragen er om de nodige ruimte om uit te breiden of steun voor een nieuwe thuisbasis, zoals jeugdhuis De Galjaar en de KLJ. Hoe het er moet uitzien én wat het mag kosten, die knoop wil het schepencollege in september doorhakken.
Al jaren is jeugdhuis De Galjaar vragende partij voor betere huisvesting. Het jeugdhuis bestaat zeven jaar en al die tijd brachten de jongeren in enkele containers door, naast sporthal De Klavers, waar ze maximaal met veertig binnen kunnen. Dát ze een definitieve stek zouden krijgen, had het Sint-Niklase schepencollege al eerder aangegeven door 300.000 euro in te schrijven op de begroting voor 2017. Alleen is jeugdhuis De Galjaar niet meer de enige die in Belsele met dergelijke vragen zit. Ook jeugdbeweging KLJ wil nieuwe lokalen, terwijl ook de buitenschoolse kinderopvang aan De Klavers slecht gehuisvest zit. Verder gaat de stedelijke basisschool Gavertje Vier de capaciteit uitbreiden en zijn er nog twee sportclubs met vragen. Daarom werkt de stad aan een ruimtelijke visie voor de hele site van De Klavers, met het doel om alle betrokken partijen er een oplossing voor te leggen op de site achter de sporthal.
Aan jeugdhuis De Galjaar en de KLJ vroeg de stad bovendien om na te gaan of ze samen een oplossing zien, waardoor multifunctionele ruimtes en gedeelde infrastructuur de kostprijs zouden kunnen beperken. “Het is een moeilijke puzzel. We moeten niet alleen de ruimtelijke invulling van de site bepalen, maar ook uitklaren wat financieel nodig en mogelijk is. We beginnen er echter niet van nul. In sporthal De Klavers beschikken we al over een polyvalente zaal. Voor het jeugdhuis zouden we dus alleen een instuifruimte moeten bouwen. Vraag is wat er door het jeugdhuis en de KLJ gemeenschappelijk kan worden gebruikt. En dan zijn er nog alle ruimtelijke vragen van andere betrokkenen. Midden september willen we die knopen doorhakken. Ik geloof wel dat er voor iedereen een oplossing mogelijk is”, zegt Jeugdschepen Wout De Meester (Groen).
De oppositie stelt zich echter vragen. “Het is goed dat er een ruimtelijke visie ontwikkeld wordt voor alle betrokkenen, waardoor ook enige architectonische eenheid mogelijk is”, stelt CD&V-raadslid Jos De Meyer. “Maar de aanpak in Belsele is toch anders dan met Troelant in Sinaai en ’t Verschil in Nieuwkerken. Die zijn gebouwd door de stad, terwijl De Galjaar dat in Belsele zelf zal moeten doen, met subsidies van de stad. Voor een jeugdhuis is dat echter niet evident. Ook voor de KLJ is een renteloze lening een optie, in plaats van subsidies. En sportclub Ritmica is dan weer enkel vragende partij voor een grond om op te mogen bouwen. Het is belangrijk dat voor alle verenigingen per sector – of het nu sport, jeugd of cultuur is, dezelfde criteria worden gebruikt.”
Dringend keuzes maken
Welke constructie er ook uit de bus komt, is nog even afwachten. “Stedenbouwkundig zit alles goed, een bestemmingswijziging moet er al niet gebeuren. We moeten nu wel stilaan keuzes maken. En dan zeg ik niet dat dat we in 2017 al kunnen bouwen, maar ook niet dat dat zeker níet zal lukken”, aldus De Meester.
Wout de meester (groen) jeugdschepen
(Het Laatste Nieuws, Joris Vergauwen)

De aanleg van het fietspad langs de N446 Waasmunster – Hamme – Dendermonde laat te lang op zich wachten!

De onteigeningen voor de aanleg van het fietspad verlopen moeizaam.
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer informeerde reeds meermaals bij de minister naar de stand van zaken. Op eerdere schriftelijke vragen van De Meyer antwoordde de minister dat de start van de werken afhankelijk is van de voortgang van de onteigeningen en dat de werken zouden aanbesteed worden zodra de onteigeningen zouden zijn afgerond.
Vandaag antwoordde minister Weyts op een recente vraag hierover van De Meyer dat op dit ogenblik 160 van de 197 onteigeningen zijn afgerond. De resterende onteigeningen verlopen moeizaam, aangezien in deze gevallen meestal niet tot een minnelijke schikking kan worden gekomen. De werken zullen starten zodra de onteigeningen zijn afgerond.

Veiligheid voor fietsende scholieren in Belsele!

Politie plaatst signalisatie aan afzink bufferbekken

Het nieuwe bufferbekken aan de Hulstendreef ligt er al meerdere maanden, net als de betonnen constructie die als overstort dient voor het overtollige water van de Paradijsbeek. Maar nu de stadsdiensten onlangs de bermen maaiden naast het fietspad in de Hulstendreef is het enkele Belselenaren meteen opgevallen dat de situatie er niet bepaald veilig is. “Een fietser die een half metertje van het fietspad afwijkt, valt er in een afzink van twee meter diep op het beton. Het is een raadsel waarom er na de aanleg van dat bufferbekken geen omheining is geplaatst. Aan de kant van de weide staat die omheining er wél, nutteloos dus. Dit viel ook niet meteen op, omdat er grassen en onkruid in dat smalle stukje berm opschoten. Maar als hier een kind een val zou maken van enkele meters diep op dat beton zijn de gevolgen zonder twijfel heel groot. Tegen 1 september moet hier een oplossing komen”, stellen Julien Ghesquière en Jos De Meyer, CD&V-raadsleden uit Belsele. Ghesquière verwittigde intussen de politie, die er gisteren tijdelijke signalisatie plaatste. “Dat bewijst dat deze situatie terecht als gevaarlijk wordt beschouwd, anders zou de politie niet op deze manier ingrijpen. Dit is echter een noodmaatregel. Het is aan de stad om zo snel mogelijk én structureel de veiligheid van fietsers op deze plek te garanderen.” (Het Laatste Nieuws, JVS)

Werkbezoek Florall

Samen met collega’s van de commissie Landbouw Bart Dochy en Francesco Van Der Jeugd een leerrijk werkbezoek gebracht aan Florall in Flanders Expo Gent, de vakbeurs voor sierplanten en boomkwekerijen.
Voorzitter Filip Goossens en secretaris Koen Tierens van AVBS gaven een interessante toelichting over de sector.

Minder defecte flitspalen

Steeds meer van de 1.400 flitspalen langs onze gewestwegen zijn operationeel. Enkele maanden geleden was één op de vier toestellen buiten strijd. “Een probleem voor de verkeersveiligheid”, klaagde Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) aan. Mobiliteitsminister Ben Weys (N-VA) beloofde beterschap: “We hebben de ambitie om er binnen enkele maanden voor te zorgen dat 80% van de flitspalen wordt benut.”
Uit recente cijfers blijkt dat de minister woord heeft gehouden en het aantal defecte flitspalen heeft doen dalen. Terwijl 26,3% van de flitspalen in Vlaanderen in februari van dit jaar niet benut kon worden, is dat vandaag ‘maar’ 22,3%. In West-Vlaanderen (20%) en Antwerpen (20,5%) is het streefcijfer al bereikt. In Limburg is er met 27,4% defecte toestellen nog veel meer werk aan de winkel. Vlaams-Brabant (23,2%) en Oost-Vlaanderen (21,8%) zitten daar tussenin. (Het Laatste Nieuws, MVHB/JF)
____________________

Aantal niet-werkende flitspalen daalt

Het aantal werkende vaste flitspalen langs Vlaams gewestwegen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verstrekt na een schriftelijke vraag van Björn Rzoska (Groen). Er staan momenteel 1.388 vaste flitspalen langs gewestwegen, waarvan er 1.072 zowel roodlicht- als snelheidsovertredingen meten en 316 louter de snelheid.
In antwoord op een vraag van Jos De Meyer had Weyts dit voorjaar aangegeven dat 27 procent van de flitspalen uit dienst was. In Antwerpen en Limburg was dat het geval met 28 procent van de flitspalen, in Oost-Vlaanderen 29 procent, in Vlaams-Brabant 27 procent en in West-Vlaanderen 23 procent. Uit het antwoord dat hij nu verstrekt blijkt dat deze percentages gedaald zijn. In Antwerpen is nog 20,54 procent van de flitspalen buiten dienst, in Oost-Vlaanderen 21,89 procent, in Vlaams-Brabant 23,26 procent en in West-Vlaanderen 20 procent. Enige uitzondering is Limburg waar nog steeds 27,43 procent buiten dienst is. Een cijfer voor heel Vlaanderen geeft de minister dit keer niet.
In zijn antwoord enkele maanden geleden op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) gaf Weyts al aan dat er in de eerste helft van 2016 een bijzondere inspanning zou worden geleverd om het aantal niet-werkende flitspalen te doen dalen tot het normale niveau van 15 tot 20 procent. (Belga)