Betere omkadering directies basisonderwijs!

We moeten niet flauw doen: er is een grote nood aan en een sterke vraag naar een betere omkadering van de directies in het basisonderwijs. We vragen hier al veel langer aandacht voor. En eindelijk heeft deze minister, Hilde Crevits, de eerste stappen gezet. Enerzijds is er het actieplan basisonderwijs waarnaar we uitkijken, anderzijds is er de eerste verhoging van de middelen voor het kleuteronderwijs.
Nu moeten we ervoor zorgen dat dit verankerd wordt zodat dit actieplan ook in de volgende legislatuur zeker verder wordt uitgevoerd.

Betere ontsluiting ambachtelijke zone Stekene

“Het verbeteren van de ontsluiting van de ambachtelijke zone van Stekene was ook al een issue in het (eerste) gemeentelijke mobiliteitsplan (mei 2004). Hierin werd gekozen voor een spreidingsmodel, met o.m. de Lamstraat als belangrijke afvoerroute naar de secundaire weg N403 en de as Drieschouwen – Bettestraat als belangrijke aanvoerroute van de secundaire weg N403,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
In het nog lopende evaluatieproces van het gemeentelijke mobiliteitsplan zijn alle betrokken partijen het erover eens dat als korte termijnoplossing er moet worden gekozen voor het optimaliseren van de Lamstraat als belangrijkste aan- en afvoerroute van de ambachtelijke zone richting N403. De gemeente Stekene zal de nodige verbredingswerken aan de Lamstraat uitvoeren. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt N403/Lamstraat passend herinrichten in het kader van de binnenkort op te starten studie omtrent het heraanleggen van de fietspaden langs deze secundaire gewestweg.
De minister voegde er nog aan toe aan het antwoord aan Jos De Meyer: “voor de lange termijn wordt de piste open gehouden om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen op het tracé van de N41 tussen de KMO-zone en Burchtakker (parallelweg van de E34)”.
__________

Trucks naar Kleine Akker via Lamstraat

De gemeente Stekene heeft met het Vlaams gewest een akkoord bereikt voor een nieuwe ontsluiting van de ambachtelijke zone Kleine Akker. De Lamstraat zal verbreed worden en het gewest zal het kruispunt met de N403 herinrichten met verkeerslichten. Op langere termijn wordt wel de piste open gehouden om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen op het tracé van de N41 tussen de kmo-zone en de parallelweg van de E34.
De ambachtelijke zone Kleine Akker werd de voorbije jaren fors uitgebreid, maar dat heeft voor de buurt minder aangename gevolgen. Het kruispunt Drieschouwen is al jaren overbelast en door het ontbreken van afslagstroken op de N403 versperren vrachtwagens het verkeer als ze willen afdraaien richting Kleine Akker. De bewoners van de Ijzerhandstraat hebben ook al meermaals hun ongenoegen geuit omdat het smalle straatje steeds meer verkeer te slikken krijgt van de aanpalende ambachtelijke zone .
Afvoerroute
De gemeente Stekene heeft nu echter een akkoord gesloten met het Vlaams gewest om op korte termijn een nieuwe ontsluiting te realiseren. Dat bevestigt minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). “In het vorig mobiliteitsplan van de gemeente Stekene in 2004 werd gekozen voor een spreidingsmodel waarbij de Lamstraat werd gebruikt als afvoerroute en de as Drieschouwen-Bettestraat als belangrijkste aanvoerroute”, legt Weyts uit.
Weg verbreden
“In het nieuwe mobiliteitsplan zijn alle betrokken partijen het erover eens dat Lamstraat moet verbreed worden als de belangrijkste ontsluiting van de ambachtelijke zone. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt van de N403 met de Lamstraat passend herinrichten. Dit is de korte termijn oplossing. Voor de lange termijn wordt de piste open gehouden om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen op het tracé van de N41 tussen de KMO-zone en Burchtakker, de parallelweg van de E34”, laat de minister nog weten.
Alternatief
Schepen van mobiliteit Kris Van Duyse (GeBe) reageert tevreden. Hij ging het dossier zelf bepleiten op het kabinet van Weyts. “De ideale ontsluiting van onze ambachtelijke zone is en blijft een nieuwe weg richting E34, maar dat gaat nog heel wat voeten in de aarde hebben en de problemen worden intussen alleen maar groter. Daarom hebben we dit alternatief naar voor geschoven. We hebben aangeboden om zelf de Lamstraat te verbreden zodat er tweerichtingsverkeer mogelijk is. We moeten hiervoor wel nog de nodige gronden aankopen. Het Vlaams gewest is van zijn kant bereid om het kruispunt met de provinciale baan herin te richten. Dit zal meer dan waarschijnlijk met verkeerslichten zijn. AWV gaat de heraanleg mee opnemen in een studie die binnenkort wordt opgestart voor de realisatie van gescheiden fietspaden langs de N403. Het gaat enkel om het ontwerp, want de uitvoering zal losgekoppeld kunnen worden. We moeten dus niet wachten op de aanleg van de fietspaden om het kruispunt aan te pakken. Dit is niet alleen goed nieuws voor de bedrijven in de ambachtelijke zone, maar ook voor alle omliggende wijken, want met de nieuwe ontsluiting zal er veel minder overlast zijn van vrachtverkeer”, besluit schepen Van Duyse.(Het Laatste Nieuws, Kristof Pieters; foto:Kristof Pieters)

Feestvergadering ACV Belsele

Ik was gastspreker op de feestvergadering van ACV Belsele.
Felicitaties aan de gelauwerde leden maar zeker ook aan de voorzitter, de bestuursleden en de vele vrijwilligers.
(foto: Maurice Lambrecht)

Bijna 9 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen!

Tijdens de maanden september en oktober 2017 is er bijna 9 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Oost-Vlaanderen. Bijna 6 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. 3 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. De Vrije Basisschool in Nieuwkerken-Waas krijgt op die manier bijna 1 miljoen euro voor de afbraak van een bestaande oude vleugel van de school en een nieuwbouw. Dankzij deze subsidies geeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits concreet invulling aan de inhaalbeweging om schoolgebouwen deze legislatuur te vernieuwen en te moderniseren.
Zoals je weet volg ik deze dossiers voor onze stad en regio alert op.

“September 2018 is geen fetisj, maar er moet hard doorgewerkt worden” (Crevits)

Er is nog geen beslissing over een eventueel uitstel van de modernisering van het secundair onderwijs. De Vlaamse regering moet zich nog over de kwestie buigen. “September 2018 is voor mij geen fetisj, maar er moet hard doorgewerkt worden”, zo heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Jos De Meyer (CD&V), Caroline Gennez (sp.a) en Koen Daniëls (N-VA).
Zal de geplande hervorming van het secundair onderwijs nu ingaan op 1 september 2018 zoals gepland (en zoals ook herhaald door minister-president Geert Bourgeois in de Septemberverklaring, red.) of komt er een jaar uitstel zoals verschillende onderwijsverstrekkers, de Vlaamse Onderwijsraad en ook verschillende politieke partijen vragen?
De kogel is nog niet door de kerk. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is druk bezig aan een overlegronde met de onderwijsverstrekkers, vakbonden, scholieren,… Nadien zal de kwestie besproken worden in de schoot van de Vlaamse regering.
Volgens minister Crevits is september 2018 voor haar “geen fetisj”. Maar het is voor de minister wel belangrijk dat er “hard wordt doorgewerkt” en dat de modernisering van het secundair onderwijs gekoppeld wordt aan de invoering van de nieuwe eindtermen en het duaal leren.
“We moeten goed vooruit in die drie dossiers. Ik wil dat er hard wordt doorgewerkt. Het is een kans van nu of nooit”, aldus minister Crevits. “Je kan altijd redenen vinden om niets te doen. Je kan altijd problemen vinden. Maar problemen moet je proberen op te lossen”, klonk het.
De CD&V-minister is alvast tevreden dat de onderwijsverstrekkers zich uitdrukkelijk hebben geëngageerd de hervorming door te voeren. “Men heeft gezegd dat men voluit wil meewerken en dat men niet met de voeten zal gaan slepen”, aldus minister Crevits. (Belga)