Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen

Het is belangrijk dat nieuwkomers in Vlaanderen in de mate van het mogelijke kunnen worden tewerkgesteld op het niveau van hun diploma, vindt Vlaams parlementslid Jos De Meyer, die bij minister Crevits van Onderwijs recente cijfers opvroeg over erkenningen van buitenlandse diploma’s. In 2018 werden tot nu toe al diploma’s erkend uit 146 verschillende landen. Nieuwkomers kunnen in Vlaanderen terecht bij verschillende organisaties als ze hun buitenlands diploma willen laten erkennen. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) speelt een belangrijke rol hierin: de medewerkers van de regionale kantoren begeleiden nieuwkomers bij het indienen van een aanvraag bij NARIC (National Academic Recognition Information Centre ).

“Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen” verder lezen

Gelukkig en voorspoedig 2019!

Jos De Meyer

Hier waar gij Waasland weer vol winter ziet

beginnen wij de laatste en eerste dagen:

een jaar dat gaat, een jaar in het verschiet,

een toekomst van verwachtingen en vragen.

Anton van Wilderode

JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING

In het debat rond de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een duidelijk engagement van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en de voltallige Vlaamse regering voor een haalbaar en volwaardig alternatief voor het landbouwrampenfonds. De werking van het landbouwrampenfonds zoals we dat vandaag kennen, loopt immers af op 1 september 2019. De Meyer benadrukte in zijn tussenkomst de noodzaak van het voorhanden zijn van een duidelijke en marktconforme weersverzekering.

“JOS DE MEYER VRAAGT DUIDELIJK ENGAGEMENT VOOR BREDE WEERSVERZEKERING” verder lezen

Veilig en gezond drinkwater in alle scholen!

“Het is immers maar al te duidelijk dat water uit loden leidingen, zeker na een periode van stilstand, niet zonder meer als drinkwater kan worden gebruikt,” aldus Jos De Meyer.“Ondertussen zijn er nog steeds scholen met loden waterleidingen. Een tiental scholen heeft in het voorbije jaar nog een verbod gekregen om nog kraantjeswater te gebruiken als drinkwater voor leerlingen en personeel. Ik wil graag vernemen welke beleidsmaatregelen overwogen worden om in alle scholen veilig en gezond drinkwater te garanderen.

“Veilig en gezond drinkwater in alle scholen!” verder lezen

Tussenkomst Jos De Meyer bij de bespreking decreet eindtermen plenaire zitting

Het ontwerp van decreet dat nu voorligt, heeft een lange voorgeschiedenis. Er ging een maatschappelijk debat aan vooraf over wat in ons onderwijs aan bod moet komen. Ik wil hier onze waardering uitdrukken voor iedereen die een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de eindtermen die vandaag voorliggen. Na het maatschappelijke en politieke debat keurde dit parlement begin dit jaar een kaderdecreet goed dat zorgde voor een nieuwe architectuur van onze onderwijsdoelen en dat ook een nieuwe procedure voorzag voor de ontwikkeling ervan.

“Tussenkomst Jos De Meyer bij de bespreking decreet eindtermen plenaire zitting” verder lezen

Minder leerkrachten met vereist diploma in de derde graad dan in de eerste graad

In de eerste graad van het secundair onderwijs heeft meer dan 96% van de leerkrachten lichamelijke opvoeding een vereist bekwaamheidsbewijs voor dat vak, in de derde graad heeft slechts 41% van de leerkrachten wiskunde zo’n vereist bevoegdheidsbewijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

“Minder leerkrachten met vereist diploma in de derde graad dan in de eerste graad” verder lezen