Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.

Het aantal leerlingen in ons nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen, concludeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit de cijfers die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs. Volgens de cijfers van oktober 2018 is op dit ogenblik slechts 14% van de leerlingen in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs ingeschreven in een “nijverheidstechnische” richting. In 1996 ging het nog om 20,45%, in 2016 om 15,7%. Dat nijverheidstechnisch onderwijs is geen aparte categorie in de tellingen, het is de samenbundeling van de studiegebieden Auto, Bouw, Hout, Koeling en Warmte, Mechanica-elektriciteit en Textiel. Over heel Vlaanderen zijn er in Mechanica-elektriciteit wel 123 leerlingen meer ingeschreven en in Textiel 3, maar dat weegt niet op tegen de dalingen in de andere studiegebieden. In het secundair onderwijs is er op dit ogenblik een groeiend leerlingenaantal in de eerste graad. We moeten dus zoals dat voorzien is in de vernieuwde eerste graad zeker inzetten op een goede oriëntatie, stelt De Meyer, want onze maatschappij heeft nood aan voldoende afgestudeerden met een STEM-profiel.

“Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.” verder lezen

Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs

“Het Vlaams onderwijs blijft een vrouwelijk bastion”, leidt Vlaams parlementslid Jos De Meyer af uit de cijfers die hij opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, waar verhoudingsgewijs hoofdzakelijk vrouwelijke personeelsleden aan de slag zijn, groeit hun aandeel nog verder van 86,7% in 2015 naar 87,3% in de laatste telling. Zoals al bleek uit vroegere cijfergegevens zijn mannelijke personeelsleden nog steeds oververtegenwoordigd in de jobs met status. In het gewoon secundair onderwijs bestaat bijvoorbeeld 63,5% van de personeelsleden uit vrouwen maar bij de directeurs is er een meerderheid van mannen, al is het overwicht wel een tikje verminderd van 62% in 2015 naar 59% in 2018. In dezelfde lijn ligt de vaststelling dat aan de universiteiten de mannelijke professoren (ZAP of zelfstandig academisch personeel) in de meerderheid zijn (72%), maar bij de assistenten zijn de verhoudingen omgekeerd met een meerderheid van bijna 54% vrouwen.

“Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs” verder lezen

Kostprijs nieuwe stadhuisvleugel lokt verder discussie uit

foto: Joris Vergauwen

De Sint-Niklase gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor de verhoging van het budget voor de nieuwe stadhuisvleugel, van 9,5 naar 12 miljoen euro. Sp.a, dat vanaf volgende week in de oppositie zit, stemde tégen en riep op om het project te herbekijken. “De stad en de ontwerper moeten opnieuw aan tafel gaan zitten om tot een meer betaalbaar project te komen”, stelde schepen van Financiën Kris Van der Coelden (sp.a).

“Kostprijs nieuwe stadhuisvleugel lokt verder discussie uit” verder lezen